2019 ve sonraki yıllar için en çok rağbet görecek olan mühendislikler nelerdir? Gelin birlikte bakalım.

Mühendisler fiziksel bilimlerden bilgileri alırlar ve bu bilgileri gerçek dünyada somut bir şey inşa etmek için kullanırlar. Bu bağlamda, medeniyeti mümkün kılan birçok şeyi kelimenin tam anlamıyla inşa etmek ve sürdürmek mühendislere kalıyor.

Mühendislik işleri yüksek talep görüyor mu?

Mühendislik geleneksel olarak insani gelişmenin hayati bir bileşeni olmuştur. Gelecekte gereksiz olmaktan çok uzaktır ve zaman içinde önemini arttırmaya da devam ettirmektedir. ABD Çalışma Bakanlığı’na göre, ABD’deki toplam mühendis sayısı 2026 yılına kadar 1.68 milyondan 1.82 milyona çıkacaktır.

Eğer mühendis olma gibi bir arzunuz varsa, belki de şimdi tam zamanı.

1- Gelecek Veri Bilimi ve Makine Öğreniminde

Yazılım mühendisliği çok uzun süredir sağlıklı bir büyüme dönemi geçirmekte, bu da bu alanda yakın zamanda durması muhtemel olmayan bir yükseliş gibi görünüyor. Yazılım mühendisliğinin bir dalı olan Veri Bilimi, özellikle son zamanlarda çok fazla rağbet görüyor.

mühendislik

Veriler, e-ticaretten sağlık hizmetlerine ve finans sektörüne kadar çeşitli kaynaklardan geliyor. Adaylar, verileri anlamlı bir biçimde toplamak, analiz etmek ve sunmak için istatistik ve yazılım mühendisliğinde güçlü bir geçmişe ihtiyaç duyacaktır.

Veri Biliminin bir alt dalı olan Makine öğrenimi, geleceği tahmin etmeye yardımcı olmak için veri analizini temel alır. Algoritmalar bu tahminleri zaman içinde daha doğru hale getirmek için tasarlanır, test edilir ve sonra revize edilir.

2- Otomasyon ve Robotik Mühendisliği

Birçok sektörde yoğun bir makineleşme süreci söz konusu. Bu durum otomasyon ve robotik mühendislerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Robotik sistemler son on yılda uzun bir yol kat etti ve tekrarlayan basit görevleri yerine getirmenin çok daha ötesine geçti.

mühendislik

Robotik mühendisleri, çeşitli görevler ve uygulamalar için robotların tasarlanmasına, test edilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olur. Robotik mühendisleri tipik olarak mekanik, elektronik veya mekatronik mühendisleridir. Gelecekte tüm önemli görevlerin otomatik hale getirilmesi gerekiyorsa, bu alanda kariyer yapmak “Eğer onları yenemiyorsan o zaman onlara katıl!” anlamına gelecektir.

3- Petrol Mühendisliği

Sondaj yöntemleri ve ekipmanlarının tasarımı, sondaj programlarının uygulanması ve izlenmesi, petrol mühendislerinin sorumluluğundadır. Uzun yıllardır rağbet gören bir mühendislik dalıdır.

mühendislik

Elektrikli araçların gelişimi için dünya çapında bir baskı olsa da, petrol gelecekte de oldukça zorunlu bir kaynak olarak kalmaya devam edecektir. ABD Çalışma Bakanlığı’na göre, 2026 yılına kadar petrol mühendisliğinde %15’lik bir artış sağlanacak.

4- İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği, dünya çapında en çok rağbet gören mühendisliklerden biri olmaya devam ediyor. Kelimenin tam anlamıyla etrafımızdaki altyapıyı inşa ediyorlar ve bunun gelecekte değişmesi pek mümkün değil.

mühendislik

ABD Çalışma Bakanlığı’na göre, 2026 yılına kadar inşaat mühendisliğinde %10’luk bir artış beklenmektedir.

İnşaat mühendisliği kapsayıcı bir terimdir ve yakın gelecekte doygun hale gelmesi pek olası değildir. İnşaat mühendisliğinin alt kategorileri, yapısal mühendislik, çevre mühendisliği, yol / otoyol mühendisliği ve ulaştırma mühendisliği gibi mühendisliklerdir.

5- Elektrik Mühendisliği

mühendislik

Elektrik mühendisliği, zaman içinde sağlıklı bir büyüme gösteren geleneksel bir başka mühendislik dalıdır. Enerji mühendisliği, enstrümantasyon mühendisliği ve elektronik mühendisliği gibi disiplinleri kapsamaktadır.

Elektrik mühendisliği oldukça geniş alanları kapsadığından gelecekte de muhtemelen çok fazla talep görmeye devam edecektir.

6- Alternatif Enerji Mühendisliği

Güneş ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına olan talep zaman içinde istikrarlı bir şekilde artmıştır. Yenilenebilir enerjilerdeki artışın ilk nedeni, zaman içinde üretim fiyatlarındaki düşüş olmuştur. Bu durum sektörün finansal olarak daha da sürdürülebilir olmasına yardımcı oluyor.

mühendislik

Adayların mekanik veya elektrik mühendisliği derecesine ve enerji mühendisliği lisansüstü yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

7- Maden Mühendisliği

İnşa edilen veya inşa edilecek olan her şeyin ham maddeye ihtiyacı vardır. Maden mühendislerinin hayati öneme sahip olduğu yer de tam olarak burasıdır.

mühendislik

Demir gibi bazı geleneksel kaynakların önümüzdeki on yıl boyunca tüketimde düşüş ayarlanmış olsa da, lityum, bakır ve nikel gibi kaynaklar büyümeye hazırlanıyor. Elektrikli araç piyasası hız kazandıkça, pil gibi şeyler için ihtiyaç duyulan ham maddelerin, malzemelerin yeryüzünden çıkartılmalarına yardımcı olabilecek mühendisler için talepleri daha da arttıracak.

Kaynak: https://interestingengineering.com/7-of-the-most-in-demand-engineering-jobs-for-2019