Kimimiz onunla çok ilgilidir kimimiz ise saçma bulup pek ilgilenmez. Neyden mi bahsediyorum? Evet, burçlardan! Birçok insan hayatlarının nasıl şekilleneceğini merak edip burçlara yönelir. Yıllar öncesinden geleceği merak eden insanlar yıldızlara yönelip yıldız hareketlerini incelemişlerdir. Böylece “Astroloji” doğmuş, ardından da “Burçlar” doğmuştur.

burçlar-astroloji

Aslında 5000 yıldan fazla bir döneme uzanan astrolojinin en önemli yardımcısı Orta Çağ’ın sonuna doğru bulunan teleskoptur. Yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini inceleyen astrologlar bu yıldız hareketlerinin dönemsel olarak insanlar üzerinde etkilerinin olduğunu iddia etmiştir. Astrolojinin ilk yorumlanması çok önceye dayandığı için belli bir mucidi yoktur. Fakat astroloji ile ilgilenen kavim olarak bilinen ilk kavim, “Kaldeliler”dir.

Newton ise astrolojinin Mısır döneminde zengin aileler tarafından bulunduğu görüşündedir. Kimi bilim insanı ise Mısırlılardan önce de Akatlar uzay ve gökyüzü incelemelerini gerçekleştirmiş, Yunanlılar ise Mısırlardan almıştır. Hatta yıllardır süregelen bir hikâyeye göre ise ilk astrologlar Sümerlilerdir. Sümerliler astrolojiyi din ile bağdaştırmış ve ibadet şeklinde ilgilenmişlerdir. Böylece gözlemlerini tabletlere kaydetmişlerdir bu yüzden de şimdilere yazılı olarak astroloji hakkında bilgiler taşınmıştır. Yani anlayacağınız üzere henüz kim tarafından bulunduğu açık değil, günümüzde ise hâlâ tartışılmaktadır.

Astroloji ve Burçlar

Burç kavramı aslında astroloji içerisinde ayrı bir alandır. Adı Zodyak takım yıldızlarından gelmektedir. Zodyak, Güneş’in görünüşünde yer alan hareketliliklerin bulunduğu bölge olup astrologlar ise bu bölgeyi 12 yıldıza ayırmaktadır. Burçlar bu noktadan ortaya çıkmıştır. İlk burç yorumları ise yaşanan Güneş ve Ay tutulmaları sayesinde oluşmuştur.

Bazı araştırmacılara göre Sümerler, Ay’ın yörüngesinin sabit olduğunu ve bazı yıldızların ise yer değiştirdiğini biliyordu. Sümerlerin gözlemlerine göre Ay’ın büyüyüp küçülmesi eşit şekilde 14,5 gün sürüyordu. Sümerler gökyüzünü inceledikçe bazı dönemlerde gök cisimlerinin hareketleri, belli başlı birkaç olayla bağlantılıydı.

Savaş, kıtlık, hastalık, doğal afet vb. durumların yaşanması hâlinde gökyüzünü inceleyen Sümerler, kayıtlar yapmış ve bu tür olayların yaşanması halinde gökyüzü hareketleri ile bağdaştırılmıştır. Gelecekten haberler almak isteyen Sümerler artık sürekli gökyüzünü inceliyordu. Daha kapsamlı araştırmalar yapmak için Ziggurat adı verilen tapınak -gözlemevi- modelinde yapılar inşa etmişlerdir.

ziggurat-tapınak-astrolojiyle-gelecekten-haber-alma-umudu

Günümüzde kullanılan burç sisteminin sahipleri ise Kaldelilerdir. Yani modern burçların yorumlanması ve astrolojinin temeli Kaldelilere dayanmaktadır. Sümerlerden farklı olarak Kaldeliler, Sümerlerde 18 olan burç sayısını 12’ye indirdiler ve her 12 zodyağı otuzar derecelik açılara böldüler. Bölünen bu 12 yıldıza yeni isimler verildi ve günümüzdeki burç sistemi bu şekilde yaratılmış oldu.

Kaynakça: 1