Fizik-yasaları

Bilim sadece laboratuvarlarda deneyler ile ulaşılabilen bir bilgiden ibaret değildir. Hatta bilimin evrenin her noktasında “insan ilişkileri” dahi geçerli bilgiler olarak açığa çıkmakta olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Milyonlarca sene boyunca tek hücreli canlı olarak başladığımız bu yolculukta Homo Sapiens olarak varlığımızı sürdürdüğümüz sürece kadar evrime doğrudan etkisi olan bu yasaların, günlük yaşantımıza yönelik etki etmeyeceğini söylemek bilimi çok dar yorumlamak olacaktır. Bu yazımızda da bilimin günlük hayatta nasıl karşımıza çıkabileceğini basit bir şekilde incelemeye çalışacağız.

İlk olarak gözle görülebilen insan davranışlarını incelemek adına Newton’un ünlü Hareket Yasaları’ndan bahsetmek doğru olacaktır. [Nesne (insan), kuvvet (harekete geçirecek düşünce, fikir veya davranışlar)]

İşte O Yasalar

1. Eylemsizlik Kanunu 

“Newton’un birinci yasası der ki, bir nesneye etki eden net bir kuvvet yoksa nesnenin var olan hızını koruyacağıdır. Bu hız sıfırsa nesne olduğu gibi kalır. Eğer ayrı bir kuvvet uygulanırsa net kuvvet etki eden kuvvet nedeniyle değişecektir.”               

“İnsana çevresinden veya iç âleminden kaynaklı olarak oluşabilecek herhangi bir kuvvet etki etmezse insan gelişim veya değişim gösteremeyecektir. Eğer insan üzerine net bir kuvvet uygulanırsa uygulanan kuvvet doğrultusunda gelişim gösterecektir.”

  1. Gelişim göstermek istediğimiz yönde etki edecek eylemlere “maruz kalma”lı,
  2. Olumsuz yönde veya hareketsiz kalmanıza sebep olacak insanlardan veya düşüncelerden uzak durmalı, 
  3. Etki edecek olan eylemin, sizin hareketsiz kalmanıza neden olacak net kuvvetinizden fazla olmasına dikkat etmeli, 
  4. Net kuvvetinizin altında olan istek ve arzularınızın sizi istediğiniz hedefe götürmeyeceğini unutmamalısınız.

En önemlisi, hedefine ulaşan insanların hangi fikir ve davranışlarla hedeflerine ulaştıklarını gözlemleyip iç âlemlerinde onları tetikleyen duyguları bulmaya çalışmalısınız.  

Physics-temel-dinamik-prensibi

2. Temel İlke 

“Newton’un ikinci yasası der ki, bir kuvvet, nesneyi etkilediğinde hızlanma oluşur. Hızlanan nesnenin kütlesi ne kadar büyükse nesnenin ivmelenmesi için gereken kuvvet de o kadar büyük olmalıdır.”               

Hedefiniz doğrultusunda hareket etmeye başlamanız yeterli olmayacaktır.Hareketin artarak devam etmesi gerekiyor. Bu durumda hedefinizin zıt doğrultusunda sizi engelleyen çevre etmenleri ve olumsuz düşüncelerinize karşı koymak için, hedefiniz doğrultusunda net kuvvetlere maruz kalmanız gerekecektir.

Örneğin, bir işe çok büyük bir heyecanla başlayıp, çok kısa süre içinde yapmayı bırakırız. Bu durumda hareket için gerekli kuvvete maruz kalınmış ancak ivme için yeterli kuvvetin var olmamasından ve net kuvvetin anlık ve yüksek miktarda kullanımından dolayı süreç için gerekli olan enerjiyi korumanız mümkün olmayacaktır. 

Bu durumlarda yaptığınız işte size destek olacak kişileri, yeni çevreniz olarak belirleyip, enerjinizi yapmak istediğiniz işe yönlendirmelisiniz.  

Sir-Isaaac-Newton                

3. Etki-Tepki Yasası 

“Newton’un üçüncü yasası der ki, doğadaki her eylem (kuvvet) için eşit ve zıt yönde bir eylem olduğunu belirtir. Başka bir deyişle, A nesnesi B nesnesine bir kuvvet uygularsa B nesnesi de A nesnesine eşit bir kuvvet uygular.”               

Eğer insanlara veya herhangi bir şeye (iş, grup, dernek) ne kadar etki ederseniz karşılığında etki uyguladığınız kuvvetin zıddı yönde aynı tepkiye maruz kalacaksınız.Tepki kelimesi olumsuz anlamlar çağrıştırıyor olabilir. Şöyle düşünelim: bir grubun içerisinde yönetici pozisyonuna gelmek istiyorsunuz. Ancak tam olarak ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yapacağımız şey çok basit Newton’un 3. Hareket Yasası’nı uygulamak.Yani siz o grup için ne kadar etki edebilirseniz (olumlu anlamda) o grup içinde de size karşı aynı derecede olumlu bir tepki olacaktır. Uygulanacak bu etki her grup için farklı olacağından dolayı detaylarına girmek yanıltıcı olabilir.  

Olumlu anlamda etki etmediğiniz sürece olumlu anlamda bir tepki görmeniz mümkün olmayacaktır!

Sonuç olarak bilimde var olan bu yasaların günlük yaşantınıza dolaylı veya doğrudan etki ettiğinin farkında olursanız yaptığınız davranışların yaşantınıza ne derece etki edeceğini daha gerçekçi bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

  Bu sayede yere düşen bir elmanın neden düştüğünü düşünecek duruma gelebiliriz!

 

Kaynakça: 1