Yaz tatili bir çoğumuz için başladı, bu süreci daha verimli geçirmek için arayış içindeyseniz sizin için çok güzel bir fikrimiz var. Bu yaz tatilinde insanların beyin aktiviteleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan neurofeedback adı verilen tekniği daha yakından öğrenmek isteyebilirsiniz, gelin birlikte bu tekniğe bir göz atalım.

Neuorofeedback üzerine bir araştırmaya katılan insanlar, beyin aktivitelerinin gerçek zamanlı olarak ölçülebilmesi için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanan elektrot şapka taktılar. Daha sonra tamamen hareketsiz kaldıklarında parmaklarına dokunduklarını hayal ederek sensorimotor ağı beyinlerinde aktive etmeleri istendi. Bir bilgisayar ekranındaki görsel ipuçları, kullanılması istenen beyin bölgelerinin ne zaman etkinleştirildiğini her kullanıcı için test etti.

Neuroimage dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, beyaz madde yapısında göze çarpan değişiklikler sadece bir saatlik nörofeedback sonucu tespit edildi. Beyaz madde, nöronlar arasında elektriksel sinyaller taşıyan aksonları içeren bir beyin dokusu türüdür ve bu nedenle yapısındaki değişiklikler beyin etrafındaki iletişim modellerini etkiler.

beyin

Araştırmacılar, bu değişikliklerin beynin sol ve sağ yarım kürelerini birbirine bağlayan korpus kallozum seviyesinde belirgin olduğunu belirtti. FMRI verileri ayrıca, bu bölgedeki bağlantının güçlendirildiğini, katılımcıların beyninin bu kısmı üzerindeki kontrolünün arttığını gösterdi.

Lider yazar Fernanda Tovar Moll “Neurofeedback beyni rekor hızda uyarmak için güçlü bir araç olarak görülebilir. Şu an hedefimiz, nörolojik bozukluğu olan hastaların da bundan faydalanıp faydalanmayacağını test etmek için yeni çalışmalar geliştirmek. Örneğin, sensorimotor ağının yapısal ve işlevsel bağlantısını geliştirerek, felç geçirmiş kişilere yardım etmek mümkün olabilir.” dedi.

Neurofeedback’in hastalıkları tedavi etmek için en etkili şekilde kullanılabileceğini bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, bu çalışma yıllarca süren terapi ve rehabilitasyonun sadece bir saatte tamamlanabilme olasılığını arttırmaktadır.

Kaynak: https://www.iflscience.com/brain/change-structure-brain-one-hour/