Oyunculuk, önüne gelmiş olan metnin ve karakterin dümdüz bir şekilde ezberlenip okunması değildir. Çoğu zaman oyuncuya gelen “audition” dediğimiz oyun metninde karakterle ilgili çok fazla bilgi verilmez. Karakteri anlamak, yorumlamak oyuncuya bırakılır ve iş onun hayal dünyasında biter. En değerli olan ve o karakteri oynamayı kolaylaştıran karakterin oyuncuya “o an”” ne hissettirdiğidir.

Karakter Nasıl Analiz Edilir?

Olması ve yapılması gereken en önemli şey okunan karakteri alıp evirip çevirmektir. Karakteri en iyi tanıyan kişi onu oynayacak oyuncu olmalıdır. Karakteri tanımak, ona sorular sormakla başlayan bir yolculuktur. En ince ayrıntısına kadar işe yarayacak tüm sorular sorulmalı ve sorulara cevaplar bulunmalıdır.

Yapılan bu analiz karakterin nasıl bir toplumda yaşayıp büyüdüğüyle başlayıp fiziksel ve psikolojik özelliklerinin, ne yediğinin, hobilerinin, fobilerinin, nasıl giyindiğinin, çocukken yaşadıklarının, ailesine yakınlığının, ekonomik ve siyasi koşullarının, dininin, kültürünün ne ve nasıl olduğuyla devam eden bir yolculuktur.

oyuncu

Oyuncu ve Karakter Arasındaki Bağ

Her şeyden önce oyuncu; karakteri okurken kendi duygularını, hissettiklerini, o an ne düşündüğünü bir kenara bırakmalı ve metne objektif bir şekilde yaklaşmalıdır ve bu noktada kendinden uzaklaşmalıdır. Uzaklaşmadığı takdirde karakterle arasında engeller ortaya çıkacaktır. Karakteri ve metni analiz etmede başta gelen sorunlardan biri de budur.

Kısaca oyuncu, oyunu oynarken ve analizi yaparken “kendini” bir kenara koymayı başarabilmelidir. Bu, oyuncunun tamamen kendini unutması anlamına da gelmez. Oyuncunun kendinden de beslenmesi, geçmiş anılarını çağrıştıran karakterle bağdaşan pek çok öğeyi kullanması gerekir. Oyuncu oyunu oynarken kendinden beslenirse ortaya çıkan oyun daha inandırıcı olur. Böylelikle sadece oynamış olmaz, karakteri gerçekten yaşatmış olur. Bu da inandırıcılığın en önemli noktalarından biridir.

karakter

Karakterin geçmişini, şu anını, geleceğini tasarlayabilmek hem karakteri rahat oynayabilmek hem de onu anlayabilmek adına oldukça değerlidir. Tasarlamaktan kasıt, olmayan bir şeyi var etme çabası değildir. Bir karakterin analizi yapılırken olmazsa olmazları görebilmek önemlidir. Burada karaktere dair hiçbir ipucunun verilmediği durumları ve olayları baştan yaratmaktan söz edilmez çünkü karaktere dair her türlü gereksiz bilgi okuyucuda farklı bir beklenti yaratacağı gibi kimsenin işine yaramayacaktır. 

Karakteri ne kadar tanırsanız onu o kadar güzel yaşatırsınız. Karakterinizle aranızda kurduğunuz empati onu daha derinlikli anlayıp oynamaya yardımcı olacaktır. Böylelikle kendi birikiminizden, deneyimlerinizden yararlanarak yarattığınız ve derinlemesine incelediğiniz her karakter sizinle birlikte yaşayacak ve oynaması her şeyden zevkli olacaktır.

Editör: Berfincan DOĞAN