Psikiyatrinin gizemli konularından biri de borderline kişilik bozukluğudur. Özellikle son yıllarda toplumsal yapıların değişmesi sebebiyle kişilik bozukluklarında bir artışın olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmaların sonuçlarından birinde ise borderline kişilik bozukluğunun genel olarak insanların %2’si ile %3’ü arasında görüldüğü saptanmıştır.

Borderline Nedir?

Borderline, kelime anlamı olarak sınır demektir. Dolasıyla da aslında sınır kişilik bozukluğundan bahsedilmektedir. Borderline kişilik bozukluğu; kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlığın ve aşırı dürtüselliğin olduğu genellikle genç – erişkinlik döneminde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve görünür olan bir kişilik örüntüsüdür. Ayrıca anne – bebek ilişkisinde bebeğin anne ile özdeşim yapma, birleşme ve ayrışma sürecinde ortaya çıkan bazı sorunlar neticesinde bu örüntünün oluşmaya başladığı daha sonra da yine ailesel ve çevresel olaylarla bu kişilik örüntüsünün geliştiği görülmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

  • Gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçınmak için çılgınca çaba harcama
  • Karşısındakileri aşırı büyütüp göklere çıkarma veya aşırı değersizleştirip gözden düşürerek yerin dibine sokma gibi başkalarına aşırı değer verme ya da değersizlik verme ile devam eden tutarsız ilişkiler
  • Kimlik karmaşası denilen kendini algılayışta önemli yer edinen kültürel – ahlaki değer anlayışındaki değişkenler
  • Kendine zarar verme olasılığı fazla olan, iki ya da daha çok durumda sonunu düşünmeden, aniden yapılan eylemler (aniden çok para harcama, madde kullanımı, hızlı ve tehlikeli araç kullanma, birden aşırı yemek yeme, önceden düşünülmeyen uygunsuz cinsel davranışlar)
  • Yinelenen bir şekilde intihar girişimleri, intihar tehditleri, kendi kendine zarar verme (bıçak, jilet vs. ile kendi cildini kesme, sigara ile kafayı yakma)
  • Duygu durumunda aşırı tepkililiğe bağlı olarak sürekli duygusal değişkenlik hali (saatler içinde değişen sürelerde birbirini izleyen öfkelilik, üzüntü, kaygı, sevinç dönemleri)
  • Kişinin kendisini sürekli olarak boşlukta hissetmesi
  • Öfkeye hakim olamama (sık sık kavgalara karışma, yüksek sesle hakaret, çığlık atma)
  • Stresle ilişkili, gelip geçici, kendine kötülük yapılacağı düşünceleri ya da dissosiyatif belirtiler

Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Borderline kişilik bozukluğunda ilaç tedavisi sadece saldırganlık, öfke, depresyon gibi ek sorunlar olduğu zaman kullanılabilir. Bu belirtiler dışında uygulanan tedavi yöntemi terapi yöntemi olmalıdır. Bu süreç terapist için de zor bir süreç olabilir çünkü kişi, terapistiyle de benzer ilişkiyi kurmaya çalışabilir ve terapistini de aynı şekilde zorlayabilir. Bu nedenle ancak borderline kişilik bozukluğu ile çalışmayı bilen, bu konuda çalışmaya alışık ve deneyimli olan bir terapist ile uzun süreli bir terapi sonucunda borderline kişilik bozukluğunda iyi sonuçlar elde etmek mümkündür.

Borderline kişilerin dışarıdan bakıldığında toplumun genelinden bir farkı yoktur, evet. Sorunlu tavırları yalnızca bahsettiğimiz davranışları değil, kişinin geçmişten bugününe süregelen, hayatı boyunca kullandığı savunma mekanizmalarıdır. Planlı bir psikoterapi yardımıyla çözüm için bir adım atılabilir. Çağımızın vebası olarak adlandırılsa ve pek çok kişi tarafından özenilerek kendine atfedilse de borderline kişilik bozukluğu ne özentisi makul görülebilecek bir trenddir ve ne de kimselerden köşe bucak kaçmayı gerektirir.

Kaynakça: 1