Dünyanın birçok yerinde çeşitli nesneler, bitkiler, hayvanlar ve sayılar uğur ya da uğursuzluk getirmesiyle sembolize edilmiştir. Bu sembollendirme batıl inançlara, mitolojiye veya dini inanışlara dayanmaktadır. 

Nadir bulunan hemen hemen her şey için, bulunduğunda şans getirdiği yaygın bir düşüncedir. Söz konusu dört yapraklı yonca olunca da onu bulma ihtimalinin 10.000’de 1 olduğu söylenmektedir.

dört

İrlanda kültüründe, dört yapraklı yoncanın gücüne olan inanç, onun iyileştirme ritüellerinde, ibadet törenlerinde ve kötülüğü savuşturmak için kullanılmasını sağlamıştır. Ayrıca geceleri dört yapraklı yoncaları toplayıp onları iksir haline getiren büyücülerin hikayeleri de anlatılmaktadır.

İrlanda’nın koruyucu azizi Aziz Patrick, daha sık bulunan üç yapraklı yoncanın gücüne inanan biriydi ve üç yaprağı Kutsal Üçlü’nün -Baba, Oğul ve Kutsal Ruh- bir temsili olarak kullanmıştır. Bu nedenle yonca, Aziz Patrick Günü’nün sembolü haline gelmiştir. Ayrıca Havva’nın Cennet Bahçesi’nden kovulurken yanına dört yapraklı bir yonca aldığı söylenir. Aynı zamanda dört sayısının haçın dört tarafıyla da ilişkisi kurulur.

Dört Yapraklı Yonca Bulmak Zordur, Bulanı Şanslı Yapan Da Budur

Yaygın bir inanışa göre, yoncanın üç yaprağının inanç, sevgi ve umudu temsil ettiğine, dört yapraklı olanın bulunmasıyla da şans anlamının eklendiğine inanılıyor.

Aslında beyaz yonca bitkisindeki genetik bir mutasyonun ürünüdür ancak bu, insanların ona anlam yüklemesine engel olmamıştır. Gendeki mutasyon sayesinde çekinik olan genin baskın hale gelmesiyle oluşur ve oldukça nadir bir durumdur. Toprağın asidik yapısı ve sıcaklık gibi çevresel koşulların da dört yaprağın gelişmesi üzerinde etkisi bulunmaktadır. Mutasyonun tipine göre yaprak sayısı beş ve hatta altı olabilmektedir. 

Şansın Simgesi Olduğuna İnanılan Başka Semboller De Vardır 

Fil

Zenginlik, sağlık ve uzun ömrün sembolüdür. Tayland ve Hindistan’da oldukça yaygındır. Bazı kültürlerde, evin önünden geçenlere uzun ömür ve şans getirmesi için fil figürleri yerleştirilir. Asya’daki birçok işletme sahibi iyi şans için iş yerlerinin girişine fil figürleri yerleştirir. 

At Nalı

dört

İyi şans ve doğurganlığın sembolü olduğuna inanılır. At nalı genellikle atın güvenilirliği ve gücüyle ilişkilendirilir. Pek çok insan, açık ucu yukarı bakacak şekilde evlerine at nalı asmaktadır.

Anahtar

Anahtar, en eski uğurlu nesnelerden biridir. Bir sevgiliden diğerine verilen bir anahtar, kişinin kalbinin kapısını açmanın bir sembolü olarak kabul edilir. Anahtarı veren kişinin aşkta şanslı olduğu kabul edilir.

dört

Siz şanslı ya da şanssız olduğunuza inansanız da şans denilen şey, başınıza gelen olayları nasıl yorumladığınıza ve dünyayı nasıl gördüğünüze göre değişen bir olgudur. Neye hangi anlamı yükleyeceğimiz tamamen bizim tercihimizdir. 

Kaynakça: 1, 2

Editör: Efe Şen