Time dergisinde 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 2 kez dünyanın en etkili 100 insanı arasına giren John Craig Venter, aynı zamanda biyoteknolojist, biyokimyacı, genetikçi ve iş adamıdır.

Peki neden dünyanın en etkili 100 insanı listesinde yer aldı? Craig, insan genom dizilimi projesine ve bir hücrenin, sentetik bir kromozom ile transferi çalışmalarına dahil olduğu için tanınıyor.

Gençliğinde, eğitimini ciddiye almadı ve zamanın çoğunu denizde geçirmeyi tercih etti. Otobiyografi ‘A Life Decoded’da bahsettiğine göre asla başarılı bir öğrenci olmamıştı.

Vietnam savaşına karşı olmasına rağmen, bir sahra hastanesinin yoğun bakım koğuşunda çalıştı ve sonra askere alındı. Vietnam’dayken denize girerek intihar girişiminde bulundu ancak sonra vazgeçti. Her gün yaralanan veya ölen denizcileri gördüğü için tıp eğitimi almak istedi. Daha sonra fikrini değiştirip biyomedikal araştırmalar yapmaya yöneldi. Kimya alanında lisans, fizyoloji ve farmakoloji alanında doktora yaptı. Profesörlüğe kadar yükseldi.

Küresel Okyanus Örnekleme Seferi

Denizlerdeki mikrobiyal toplulukların, genetik çeşitliliğini değerlendirmek ve doğadanın temel süreçlerindeki rollerini anlamak amacıyla sefere başlandı. Mart 2004’te ilan edilen seferle dünyayı dolaştı ve Ocak 2006’da bitti.

Sentetik Genom Firması

Temiz yakıtlar ve biyokimyasallar üretmek için modifiye mikroorganizmalar kullanmaya amaçlayan firma 2005 yılında kuruldu.

Temmuz 2009’da ExxonMobil, yeni nesil biyoyakıtları araştırmak ve geliştirmek için Synthetic Genomics ile 600 milyon dolarlık bir işbirliği yaptığını açıkladı. Venter, biyo-yakıt üretimi için tasarlanmış diyatomik mikroalgların oluşturulması üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Dünyanın En Etkili 100 İnsanı Listesine Giren John Craig Venter Kimdir? 1

Bireysel İnsan Genomu

4 Eylül 2007’de, bireysel bir insan DNA sekansının ilk tam genomu yayınlandı. Bu genom John Craig Venter’a aitti. Venter’in genomundaki bazı seriler, antisosyal davranış, Alzheimer ve kardiyovasküler hastalık riskinde artışla ilişkilendirildi. Ergenliğinde kendisinde dikkat eksikliği olduğunu tanımladı ve daha sonra kendi DNA’sından bununla bağlantılı genleri buldu.

Dünyanın En Etkili 100 İnsanı Listesine Giren John Craig Venter Kimdir? 2

İnsan Ömrü Şirketi

2014 yılında Venter ve kurucu ortakları, sağlıklı yani yüksek performansa sahip biçimde insan ömrünü uzatmak için araştırmalar yapılacak bir şirket kurdu.

Dünyanın En Etkili 100 İnsanı Listesine Giren John Craig Venter Kimdir? 3