Felsefe

Lacan’ın “Kadın Yoktur.” Aforizması Nasıl Yorumlanmalı?

“La femme n’existe pas.” diyor Lacan. “Kadın yoktur.” Lacan, geçmişten günümüze kimisi için olağanın ilerisinde kimisine göre anlamsız denebilecek birçok aforizmayla karş...

Psikolojik Terör

Mobbing: Psikolojik Terör

Hayvan sürüsünde zayıf üyenin diğer güçlü hayvanlar tarafından sarılıp ezilmesi anlamına gelen bu kelimenin geçmiş zaman içerisinde hukukta herhangi bir tanımı yoktu. Bu yüzden mobbing ‘suçuR...

Bilimde Etik Kavramı: Biyoetik

Herkese merhaba, bu haftaki konumuz biyoetik. Konuyu biyoetiğin tanımı, kapsamı ve deneylerde hayvanların kullanımı gibi alt başlıklara ayırarak ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Yolumuz uzun 🙂 Key...

Saçma’nın Dayanılmaz Hafifliği II

Geçen hafta Yunan miti olan Sisyphos bağlamında ‘saçma’ kavramına bakmıştık. Bu hafta Saçma felsefesini bir diğer ayağı olan Albert Camus’un ‘Yabancı’ adlı eserini inceleyeceğiz. Camus’a göre dünyanın...

Saçma’nın Dayanılmaz Hafifliği

Hayatımızın bir parçası haline gelen ‘Saçma’ kavramını itinayla herkes kullanır. Bize hitap etmeyen şeye, aklımıza yatmayan veyahut aklımızın almadığına ‘Saçma‘ diğer bir deyişle ‘Ab...

Zıtlıkların Karması: Hayattaki Gri!

Hayatı, insanları, durumları nitelerken onları sayısız sınıflandırmaya tabii tutarız. Bir olayın veya durumun iyiliğini, kötülüğünü, hissettirdiklerini net ifadelerle ortaya koymaya çalışırız. O anki ...

Geminin Kaptanı Kim Olacak?

İnsanın kendi yaşamını kurabilmesi ve devamını getirebilmesi için bir çıraklık döneminden geçmelidir. Bu bakımdan insan, kendi hayatının kaptanı olabilmesi için başka insanların hayatlarında tayfa olm...

Eğitimin Felsefesi Nedir?

İnsanlık tarihi kadar eski olan eğitim, insanın bebeklik döneminden başlayıp yaşamın sonuna kadar devam etmektedir. Bu yolculuğa çıkan her insanın hayatında davranış değişikliği yaşanır ve öğrenme baş...

Bir Tercih Meselesi: Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümü

Türkiye’de eğitim sistemi malumunuzdur. Belki de en rahat yorum yapılabilen, en kolay değiştirilebilen bir sistem olmuştur. Her geçen sene farklı bir bakanlıkla gelen değişiklik, Türkiye’de sistemin d...

Gösterişçi Tüketicilerin Aylaklığı

20. yüzyıl dünyasında sanayileşme ve teknoloji, devlet politikalarını ve kapital sistemi, insanların hayatlarını ve doğayı etkileşmiş; bir bakıma değiştirmiştir. Bu değişim ve dönüşüm bağlamında özell...

Bir Filozof- Bir Hükümdar: Marcus Aurelius

Platon’un “Hükümdarlar filozof filozoflar hükümdar olsaydı  kentlerin yüzü ışırdı.” Sözünü en iyi taşıyan ve gelmiş geçmiş tüm hükümdarlar arasında belki de çok azı Marcus Aurelius gibi hem filozof he...

Platon’un Devlet’inde Kadının Rolü

Platon’un kadınlarla ilgili en temel argümanını Devlet kitabının V. kitabında açıklar. Koruyucuların ve yöneticilerin sınıfını bu kitapta belirler. Kadınların bu devlette yer alıp almayacağı görev ver...

  • 1
  • 2