Hepimiz biliyoruz ki gezegenimizin enerji kaynakları sonsuz değildir. Sınırlı ölçüdeki bu kaynaklar bir gün tükenecekler. Dolayısıyla o gün gelmeden konuyla ilgili önlemleri almak zorundayız. Bu soruna bir çözüm önerisi olarak fizikçi Freeman Dyson 1960 yılında Dyson küresi olarak isimlendirdiği teorik çalışmasını sundu.

Dyson küresi, bir yıldızın tüm enerjisini elde etmek için onun etrafını saran ve bu enerjiyi kullanabileceğimiz bir enerji formuna çeviren bir yöntemdir. Dyson Küresi yıldızın tüm yüzeyini kaplayan bir yapıdır. Yıldızın tüm yüzeyini saran reseptörler ile yıldızın tüm enerjisini istediğimiz bir yere ya da bataryalara yönlendirir. Diğer bir seçenekse medeniyetin direk Dyson küresinde yaşamasıdır. Bu konsept Star Trek: The Next Generation gibi bilim-kurgu yapımlarında da kullanılmıştır.

Güneş sistemimizde, böyle bir küre, saniyede 400 septilyon(10^24) watt toplamak için 93 milyon kilometrede güneşi çevreleyebilir ve şu anda dünyanın kullandığından trilyon kat fazla enerji sağlayabilir. Bu çözüm yönteminin sorunu ise, büyük ve sağlam bir mega yapı oluşturmak için yeterince güçlü hiçbir malzemenin bulunmamasıydı.

Dyson Küresi: Geleceğin Enerji Sistemleri 1
Dyson Sürüsü

Bununla birlikte, aynı enerjiyi elde edebilmek için on binlerce güneş panelinin birleştiği bir Dyson küresi de kullanabiliriz. Dyson sürüsü olarak da isimlendirilen bu kürenin çalışma prensiplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  1.  Güneşin çevresinde hizalanmış güneş panelleri dizileri, güneş ışığını elektriğe dönüştürebilir. Bu paneller için gerekli malzemeler ise parçalanan asteroidlerden veya güneş sistemindeki gezegenlerden temin edilebilir.
  2.  Güneş ortalama 5499 derece sıcaklığında. Dolayısıyla bu panel sürüsüne birde soğutma sistemi eklemek zorundayız. Sıcaklığa bağlı deformasyonu önlemek için de, radyatörler panellerin arkasından aşırı ısıyı yayabilirler. Freeman Dyson, uzak yıldızların etrafındaki ısı frekans şeklinin, aynı teknolojiyi kullanan uzaylı uygarlıkların tespit edebilmesinde yardımcı olabileceği düşüncesindeydi.
  3.  Fotonlar solar panellere çarparken, onları yavaşça geriye iterler. Panellerin üzerinde bulunan iticiler, panel sürüsünün stabil kalması ve çarpışmaları önlemek amacıyla zaman zaman ateş alabilmektedirler.

Dyson küresinin teknik olanaksızlığına alternatif bir çözüm önerisi olan güneş panellerinin yanı sıra başka uygulanabilir sistemlerde düşünülmüştür:

Dyson Halkaları

asgard

Yıldızı bir bütün halinde kaplamak yerine yüzük gibi halkalardan oluşan yapıların yıldız etrafında dizilmesi fikriyle ortaya çıkan Dyson halkaları, daha az madde ile daha dayanıklı bir yapının oluşturulması amacındadır.

Alderson Diski

yuvarlak
Yeşil alan disk üzerindeki yaşanılabilir bölgeyi temsil ediyor

Dan Alderson tarafından öne sürülen bu fikir en basit anlatımıyla, yıldızın ekvator düzlemi boyunca çevrelendiği bir disk yapısıdır. Bu diskin yıldızın tüm enerjisini toplamak yerine sadece ekvator çevresindeki bölgenin yaydığı enerjiyi elde etmesi amaçlanmıştır. Böyle bir disk yapısı birkaç bin km kalınlığında ve birkaç astronomik birim(149,5 milyon km) çapında olacağından dolayı yüzeyinde gelişmiş bir medeniyeti barındırabileceği de düşünülür.

 

 

 

 

Kaynaklar:
1. DYSON SPHERES

2.What is a Dyson sphere?