El yazısı, yıllarca suçları çözmek veya bir kişinin ruhuna öngörü sağlamak için kişisel bir tanımlayıcı olarak kullanılmıştır. El yazımız tıpkı parmak izlerimiz gibi benzersizdir. Parmak izleri fiziksel bedenimizi tanımlarken el yazısı tüm kişiliğimizi, zihnimizi ve ruhumuzu ortaya çıkarır. Harflerin boyutundan, sözcükler arasındaki boşluklara kadar her şey kişiliğimizin karmaşık ayrıntılarını gözler önüne serer.

Grafoloji Nedir?

Karakteri analiz etmenin bir yolu olan ve el yazısı analizi olarak bilinen grafoloji, Çinliler tarafından geliştirilmiş ve birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Her bireyin el yazısının kendine özgü bir karaktere sahip olduğu ilkesine dayanır ve bu tamamen kişiliğin benzersizliğinden kaynaklanır. Amacı, her kesimden insanın her gün karşılaştığı sorunlara gerçekçi bir bakış açısı sağlamaktır.

Grafoloji, sanat ve bilimin bir karışımıdır. Yazının yapısına bakılıp eğim, açı ve aralıklar doğru şekilde hesaplanarak hassasiyetle gözlemlenir. Grafologlar tüm bunlara psikolojik yorumlar ekleyerek oldukça yüksek seviyede doğruluk elde ederler.

Yazı

El yazısı; kişinin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını ortaya koyar, bunu doğrudan ve anında yapar. Eylemlerin arkasında yatan motivasyonu gösterir ve yazıyı yazanın beklenmeyen şekillerde davranma eğilimini ana hatlarıyla belirtir.

Dünya çapındaki grafologlara göre, bir kişinin el yazısına bakıp hakkında söyleyemeyeceğiniz çok az şey var. Yüksek tansiyon ve şizofreni gibi fizyolojik durumlardan saldırganlık ve dominantlık gibi kişilik özelliklerine kadar analiz edebilmek mümkün. Grafolog Kathi McKnight bu konuda şöyle diyor: “Sadece el yazınızı analiz ederek uzmanlar, 5000’den fazla kişilik özelliği bulabilir.” Tabii ki bu analizler genel bir bakış açısı sağlamak amacıyla yapılır. Bu nedenle herkes için geçerli olmayabilir. Fakat bunlara bakmak kendinizle ilgili daha önce düşünmediğiniz yönlerinizi fark etmenizi sağlayabilir. 

El yazısı; cinsiyet, ırk, renk veya inanç ayrımına uğramayan evrensel bir beceridir. Grafoloji, bir bireyin benzersiz kişiliğinin ve davranışının, bunlara bakılmaksızın tarafsız bir taslağını verir. Kişiliği yazıya göre değerlendiren el yazısı analistleri olduğu gibi çalışanlarını işe alırken de bu yönteme başvuran kurumlar mevcuttur. Ancak burada amaç önyargı oluşturmak değil, genel bir bakış sağlamaktır. 

Yazı

Harf Büyüklüğü

Yazı boyutunuzun küçük olması güçlü konsantrasyona ve odağa sahip olduğunuzu gösterir. Aynı zamanda çekingen ve içe dönük olabilirsiniz. Satırın üstüne çıkacak kadar büyük harflerle yazıyorsanız dışa dönük, dikkat çekmeyi seven ve kendinden emin birisinizdir.

Kelimeler Arası Boşluk

Araştırmalar, kelimeler arasında geniş boşluk bırakanların özgürlüğü ve bağımsızlığı sevdiğini, daha az boşluklarla yazmayı tercih edenlerin ise yalnız kalmayı sevmeyen insanlar olduğunu ileri sürüyor.

Eğim 

Yazının sağa doğru eğimli olması yeni deneyimlere ve yeni insanlarla tanışmaya açık olduğunuzu, sola doğru eğimli olması genellikle tek başınıza çalışmayı sevdiğinizi, eğimin olmaması ise duygular yerine mantıkla hareket ettiğinizi gösterir.

i” Harfi

Harfin noktasını yükseğe koyanlar yaratıcı kişiliklere sahipken daha sola doğru nokta koyanlar erteleme eğiliminde olabilir. Nokta yerine daire çizilmesi çocuksu bir karaktere sahip olunduğu, kısa çizgi yapılması ise sabırsız biri olunduğunu ifade eder. Organize olabilen ve iyi empati yapabilen insanlar “i” harfini yazarken noktayı sıkıca ı’nın üzerine yerleştirirler.

t” Harfi

Yazı

Harfi ilk örnekteki gibi yapıyor olmanız hedefleriniz ve kendinize güveninizin yüksek olduğunu işaret eder. Eğer ikinci örnekteki gibi yapıyorsanız düşük hedefleriniz ve özgüvensizliğiniz olabilir.

Bastırarak Yazmak

Kararlı biriyseniz bastırarak yazmanız mümkün. Daha az baskı uygulamak hassas biri olduğunuzu ve empati yönünüzün kuvvetli olduğunu gösterir.

Peki, El Yazımız İmzamız Hakkımızda Ne Söyler?

Yazı

İmza, kişiliğin en özgün ifadesidir. Okunması zor imzalar kişinin daha kapalı biri olduğunu gösterirken okunaklı bir imza kendine güveni ifade eder. Ancak, sadece imzaya bakmanın çok az bilgiyi açığa çıkarabileceğini belirtmek gerekir. Güvenilir yorumlara ulaşmak için yazı ve imza birlikte analiz edilmelidir.

Sizin yazı tipiniz karakteriniz hakkında ne söylüyor?

Kaynakça: 1, 2, 3