Tarihimiz boyunca oldukça ilginç şeyler yaşadık. Bunların çoğu insan sayesinde gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam ediyor. İnsan kendi yaşamını anlamak ve daha kolay hale getirmek için her yolu denedi. Endüstri ya da sanayide bu anlamda bilinmesi gereken önemli konulardan biri ve bu konuyu kendimce anlatmaya çalışacağım.

Sanayi ya da “endüstri”, devamlı veya belli zamanlarda, makina ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır. Bu tanımdan ne anlıyoruz bunu önce Sanayi devrimlerinden de kısa kısa bahsederek asıl konumuz olan  Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimine getireceğim.

İlk Sanayi Devrimi (1.0)

Su ve buhar gücüne dayalı aslında bu sistem ve endüstrinin de  temelini oluşturuyor. Bu dönem buharlı makinaların dönemi, buhar makinalarının temel prensibi, sıvı haldeki su ile buhar haldeki su arasındaki basınç farkını kinetik enerjiye dönüştürmektir. Sıvı halde bulunan su kömür-odun-petrol türevleri ile ısıtılarak kızgın buhar haline getirilir, bu buhar bir odacığa toplanır, hızla soğutulan bu odacıkta sıcaklıkla birlikte basınç da düşer ve vakum oluşur. Bu vakumun gücü kinetik enerjiye dönüşür ve piston sistemini tetikler.

Isıtma ve buharlaştırma prosesi, hareketli mekanizmanın dışında bir kısım olması nedeniyle bu tür motorlar teknikte “dıştan yanmalı motor” olarak anılır. Şimdi çok sıkıcı tanımlar var ve olaya resimlemek adına bazı görseller paylaşacağım sizlere bu görseller o dönemdeki motorlar.

İlk içten yanmalı motor:

makine,endüstri

Endüstri 2.0

Aslında bu dönem daha çok seri imalat dönemi olarak bilinir. Daha çok gelişen endüstri sadece ve sadece parası olan insanların ulaşabildiği ve artık otomobillerin ortaya çıktığı ve kitlelere standartlaştırılarak sunulması ihtiyacından ortaya çıkmış. 1903 yılında Henry Ford’un ilk kurduğu seri bir şekilde imalat yapan seri bandıyla otomobiller üretilmeye başlanmış. Bu günümüzdeki Endüstri 2.0 olarak anılmakta olup halen üretimin temel yapı taşını oluşturmakta.

 

Ford Üretim hattı, Model T Üretimi:

fabrika,endüstri

Endüstri 3.0

Üçüncü sanayi devrimi ile birlikte imalat otomasyonu baya ilerlemiş. Bilgisayar kontrollü üretim ile daha hassas, verimli ve iyi standartlarda üretimler gerçekleşmiş. Otomasyon terimi, 1947 yılında Ford firması kendi içerisinde bir otomasyon birimi kurana dek çok yaygın bir kullanıma sahip değildi. Otomasyon, temel olarak mekanik, hidrolik, pnömatik, elektrik, elektronik ve bilgisayar gibi farklı cihazların ve arayüzlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir kavram olmuş. Bu devrimi devrim yapan da bu anlamda ortaya çıkan PLC sistemi. Bu sistemi amerikan otomobil üreticileri keşfetmesinin ardından oldukça etkili hale geldi. PLC sayesinde donanımsal olarak bağlı kontrol panelleri yazılım ile yer değiştiriyor, böylelikle de üretimdeki program değişikliklerinde gerekli düzenlemeler hızlıca yapılabiliyordu. Temelde yarı iletkenlerin ve bilgisayarların devreye girmesi ile daha da hızlandık diyebiliriz.

 

Dave Emmett – 1971

dave emmet,endüstri

 

Endüstri 4.0

Bu kısmı kısa özetleyeceğim çünkü asıl amacım bu alanda yazmak. Birinci Endüstri Devrimi üretimin makineleşmesi, İkinci Endüstri Devrimi üretimin serileşmesi olarak tanımlanırken, Üçüncü Endüstri Devrimi ise üretimin otomasyonu olarak tanımlandı. Bu süreçler özetle kas kuvvetinden mekanik kuvvete geçişi getirdi ve nihayet dördüncü endüstri devrimi ile akıllı ve bağlantılı makine ve sistemleri konuşuyoruz. Bu devrimle teknolojiler iç içe geçip kaynaşmış ve fiziksel, dijital ve biyolojik alanlarda karşılıklı etkileşimler hakim oldu artık kısaca daha rahatız.  Bu alana sanayinin dijitalleşmesi adını verebiliriz.

Ancak bu sadece bir üretim hattının, bir faaliyetin değil, bir şirketin bütün çalışma  süreçlerinin dijitalleşmesi olarak düşünülmesi gerekiyor. Birbirine bağlı süreçlerin iletişim halinde olduğu, internet üzerinden iletişim kuran nesnelerin veri toplayıp üretim sürecini tamamen değiştirdiği, makinelerin insanlarla etkileşimini öne çıkaran bu yeni dönem, kendi kendini düzenleyebilen otonom üretim sistemlerin ta kendisi yani çok geniş ve çok büyük bir devrim diğer devrimlere kıyasla.

 

şema,endüstri

 

 

Endüstri 4.0 Deyince Hangi Teknolojilerden bahsediyoruz?

Siber Fiziksel Sistemler, Yatay Dikey Entegrasyon, Nesnelerin İnterneti(IoT), Öğrenen Robotlar, Büyük Veri ve Analitiği, Bulut Bilişim, Artırılmış Gerçeklik, Siber Güvenlik, Katmanlı Üretim(3D Yazıcılar) gibi tanımlar ve daha fazlası bunların her biri çok önemli ve her birinin içinde binlerce teknoloji yatıyor diğer yazılarımda onları uyandıracağım şimdilik görüşmek üzere

Hoşça kalın.