Evlilik, ailenin meydana gelmesini ve sonraki neslin yetişmesini sağlayan tüm toplumlar tarafından onaylanan bir kurumdur. Toplumlarda farklı formlarda olsa da varlığını çok uzun zamandır sürdüren, bireylerin yaşam süreçlerinde belirleyici olan bir oluşumdur. Evlilikte iki kişinin karşılıklı beklentisi, iletişim şekli, inançları benzerse evlilik doyumu yüksek olup, bireylerin mutlu ve birbirlerine destek olduğu bir kurum haline gelir.

evlilik

Sağlıklı ve Mutlu Bir Evlilik

Başarılı bir evlilik, eşlere duygusal ve fiziksel bir yakınlık sağlar. Harvard Üniversitesinde “İnsan hayatını anlamlı kılan nedir, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için neler önemlidir?” sorularının cevabını bulmak için 1938’den beri araştırmalara devam ediliyor. Başlangıçta 724 erkek katılımcıdan oluşan araştırma hayatta olan dokuz araştırmacıyla devam ediyor.

evlilik

Veriler analiz edildiğinde sorulan sorulardan çıkan sonuçlar şu şekilde; İlişkilerin en önemlisinin anne-baba-çocuk ilişkisi olduğu ve diğer önemli sonuç ise anlamlı ilişkiler yönündedir. Evliliğin insanlarda yaşam kalitesini arttırdığı birçok araştırmada kanıtlanmıştır. Eş tarafından sağlanan duygusal ve fiziksel yakınlık kişide değer gördüğünü ve özel olduğu hislerini uyandırır.

Stack ve Eshleman(1998) evli insanların daha düşük depresyon seviyelerine eğilimli olduklarını belirttiler. Evlilik kişilerde ekonomik, psikolojik ve sosyal yarar sağlar. Evliliğin başarılı olmasındaki en önemli etkenlerden biri de evlilik doyumudur. Bu doyumun artmasındaki en büyük etkenlerden biri ise eş desteğidir.

evlilik

Evlilik Doyumu; Evlilik çatısı altında çiftlerin birbirlerine karşı göstermiş oldukları sevgi, saygı, yakınlık, cinsel doyum ve iletişim şekli gibi kişisel ve çevresel boyutlardan elde edilen psikolojik tatmindir.

Kaynak: 1

Editör: Minem Kesen