Evlilik, bir kadın ile bir erkek üzerindeki etkileşimden kaynaklanır. Bundandır ki biyolojik temellidir ve cinselliğin yeri çok önemlidir. Cinselliğin de kökeni biyolojiktir. Cinselliğin kaybedilmemesi evlilik için önemli bir faktördür.

cinsel

Mutlu Çiftlerin Ortak Özellikleri

Prof. Dr. Medaim Yanık otuz beş mutlu çift üzerinde yaptığı bir çalışmada, mutlu çiftlerin yedi ortak özelliğini bulmuştur. Bu yedi faktörün içinde çiftlerin birbirlerini çekici buldukları, cinsel hayatlarına devam ettikleri ve cinsel yaşamın sıklığı ve içeriği de vardır. Cinsellik yaşam kalitesini oluşturan faktörlerden biridir. Cinselliğin erkek ve kadınlarda ilişkileri doğrudan etkileyen önemli bir yeri vardır. Cinsellik temel bir iç güdüdür.

Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Derneği’nin (CETAD) WAS Dünya Cinsel Sağlık Birliğinin Cinsel Haklarla İlgili Deklarasyonunu yayınlandığı bir bölümünde “Cinsellik her insanın ayrılmaz bir parçasıdır. Cinselliğin tam olarak gelişimi temas, mahremiyet, duygusal ifadeler, zevk, şefkat, aşk gibi temel insan ihtiyaçlarının doyumuna bağlıdır. Cinselliğin tam gelişimi bireysel, kişilerarası ve toplumsal mutluluk iyilik temel gereksinimlerinden biridir.” şeklinde belirtilmiştir. Bildirgenin 6.maddesinde ise şöyle denir; “Cinselliğin ifade edilmesi, erotik zevkten veya cinsel eylemden çok daha öte bir kavramdır. Bireylerin cinselliklerini iletişim, dokunma, duygusal anlatım ve aşkla ifade etme hakkı vardır.” Fakat kişinin cinselliğe bakış açısı yetiştiği kültüre göre farklılık gösterebilir.

Toplum tarafından cinsellik üzerine birçok kural üretilmiş ve bu kurallar zamanla toplumsal normlar haline gelmiştir. Bu normlara göre cinsellik yalnızca evlilik çatısı altında yaşanmalıdır. Böylece bu normlar evlilik ve cinselliği birbirine bağımlı hale getirmiştir.

cinsel

Cinsel Doyum

Evlilik doyumunu yüksek düzeyde etkileyen faktörlerden biri cinsel doyumdur. Cinsel doyum bireylerin ilişkilerinin cinsel görünümünden aldıkları mutluluk veya hoşnutluk düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Yaşanılan kaliteli bir cinsellik eşler arasında hoşgörü, saygınlık ve güven duygusunu arttırdığı için daha iyi iletişim kurmalarına zemin hazırlar. Uzun süreli ilişkilerde cinsellikte yoğunluğun korunması ancak eşlerin paylaşmaya ve araştırmaya devam etmesiyle mümkün olur. Ayala Malach Pines araştırmalarında çiftlerin cinsel yaşamının iyi gitmesinin birbirlerine fiziksel olduğu kadar duygusal ve entelektüel olarak da çekici görmeleriyle bağlantılı olduğunu bulmuştur.

Cinsellik sadece bir dürtü değildir. Şefkat, yakınlık, güven, sadakat ve iletişim ile birlikte cinsellik evliliklerin uzun süreli olmasını sağlıyor. Joel Block şöyle diyor “Fikir alışverişi yoksa ve duygular, arzu ve istekler korunmuyorsa en ateşli cinsel ilişkiler dahi sönüp gider. Cinsel tatmin genellikle ilişkilerin geri kalanındaki tatmin düzeyiyle örtüşür.”

Kaynak: 1

Editör: Minem Kesen