Finlandiya hükümeti “Evrensel temel gelir uygulaması, insanları iş bulmaya teşvik ederek işsizliği azaltabilir mi?” sorusunun cevabını bulmak için 2 yıl sürecek evrensel temel gelir deneyini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında 2000 işsiz, 2 yıl boyunca 560 Euro maaş aldı. İnsanlar çalışıp çalışmamakta özgürdü ve her koşulda bu parayı alacaklardı.

Mevcut Sistem Nasıl İşliyor?

Finlandiya’daki mevcut sistemde işsizlik maaşı olsa da bazı kişilere göre bu yardım sosyal sistem numarasından öte bir şey değil. Resmi olarak işsizseniz maaşın kesilmemesi için çok fazla para kazanmanız yasak. Şu anki durumda maaşlarının kesilmemesi için insanların ne yapıp ne yapmayacaklarına iyi karar vermesi gerekiyor. Evrensel temel gelirde ise hayatınızı devam ettirebilecek kadar paranız olacağını bilerek istediğiniz kadar fazlasını kazanmakta özgürsünüz.

Aldığı temel gelir ile restoran işletmeye başlayan bir katılımcı, programla ilgili düşüncelerini şöyle ifade ediyor:

 “Matematiksel açıdan böyle bir sistemin üstesinden gelinebilir mi diye düşünebilirsiniz ama mevcut sistem de yeterince masraflı.”

Deneyin sonucu ne oldu?

Elde edilen verilere göre her ay 560 Euro gelir alan katılımcıların ve bu temel geliri almayan kontrol grubunun çalışma saatlerinin aynı olduğu görüldü. Evrensel temel gelirin insanları tembelleştireceği düşüncesinin yanlış olduğu anlaşıldı.

İşsizlik oranı nasıl etkilendi?

Uygulama, ülke genelindeki işsizlik oranını değiştiremese de katılımcıların hepsi son iki yılda bu projede yer almayan işsizlere kıyasla çok daha mutlu ve sağlıklıydı.

Katılımcıların psikolojilerinde değişim gözlemlendi mi?

İnsanlara garanti bir gelir verilmesi onların para konusundaki endişesini azalttı ve işten daha az izin aldıkları görüldü. Katılımcılarda stres, sağlık ve odaklanma sorunu normal çalışanlara göre daha az görülüyordu. Katılımcılar hem kendi geleceklerinden hem de toplumsal değişim yaratma şanslarından daha umutlulardı.

Kaynakça: 1, 2

Editör: Sena Bakı