Ateş, su, hava, toprak…  İlk zamanlarda element olarak kabul edilen, daha sonra birçok elementten oluştuğu keşfedilen dört madde. Biri olmadığı zaman bir hiç olan müzik grubu gibiler. Dünya’nın ve vücudumuzdaki dengenin olmazsa olmaz bu 4 maddenin etkilerini ayrıntılı inceleyelim.

Humoral Patoloji Teorisi

Antik Yunan filozoflarından Aristoteles’in temellerini attığı ve Hippocrates’in devam ettirdiği bu teoriye göre, dünyanın dengesini sağlayan bu dört madde gibi insan vücudunun dengesini sağlayan dört madde vardır. İnsan bedeninde bulunan bu maddeler: safra,koyu safra, kan ve mukustur. Antik Yunan zamanında hastalıklar, bu sıvıların eksikliği veya fazlalığı ile açıklanmaktaydı. Bu teori 17. yüzyıl sonlarına kadar Avrupa’da benimsenmiş ve buna göre tedaviler yapılmıştır.

Hekimlerin babası Hippocrates yaşamı boyunca Yunanistan’ı,  Anadolu’yu ve Mısır’ı dolaşmış, Anadolu’nun kuzey kesiminde hekimlik yapmış, sonrasında İstanköy adasında hekimlik mesliğini devam ettirmiştir. Ve yaşlandığında Yunanitan’ın Larissa kentinde vefat etmiştir. Kendi döneminde temel hastalıklar kuramını geliştirmiş, ‘Corpus Hippocraticum’ eserinde yanlış beslenme sonucunda sindirilemeyen bazı artıkların bedende atılamayarak hastalıklara sebep olduğunu belirtmiştir.

Hippocrates bu maddeleri vücudumuzdaki organlar ile ilişkilendirmişti. Bunlar: kan-kalp, mukus-beyin, safra-karaciğer ve koyu safra-mide şeklindedir. Hippocrates yediklerimizin vücudumuzda bu maddelere dönüştüğünü ve mevsimsel olarak bu maddelerin vücutta artıp azaldığını savunmuştur.

Psikolojiye Etkisi

Hippocrates’in terosini daha sonra Bergamalı hekim Galenos tarafından psikolojik açısından incelenmiştir. Galenos’a göre bu 4 sıvının vücuttaki miktarı, insanların kişiliklerini etkiler.

Kan Mikarı Fazlaysa

Sıcak ve cana yakın insanlardır. Muhtemelen “Kanım sana ısındı.” cümlesini bu kişiler icat etmiştir. Sürekli hareketlidirler. Müzik dinlemeyi çok severler. Gezmeyi ve yeni ilişkiler kurmayı severler. Sosyal ve cana yakın kişiliğe sahiptirler. Aşırı duyarlıdırlar. Lider kelimesindeki vasfı en iyi yerine getirebilecek kişilerdendir.

 

Mukus Miktarı Fazlaysa

Dinlenmekten ve uyumaktan hoşlanırlar. Sürekli yavaş hareket ederler. Güç duygulanırlar. Soğuk kanlı diye tabir ettiğimiz kişilik yapıları vardır. Olaylar karşısında düşünerek hareket ederler. Güvenilir, serin kanlı ve sakin bir kişiliğe sahiptirler.

humoral patoloji teorisi ile ilgili görsel sonucu

 

Koyu Safra Miktarı Fazlaysa

Fazla duygusaldırlar. Görüşleri derin, duygusal, romantiklerdir. Bunların bedenlerinde koyu safra oranı oldukça yüksektir. Yalnızlığı seven çekimser tiplerdir.

Safra Miktarı Fazlaysa

Sürekli telaşlı hiçbir şey yetişmeyecekmiş gibi yaşarlar. Bu yüzden oldukça asabilerdir. Net kararları yoktur. Kararları birçok kez değişebilir. Aşırı alıngandırlar. Atalarımızın dediği gibi tam bir çık kırıldımdırlar.