Çevremiz kim olduğumuzu belirleyen en büyük unsurlardan biridir. Yaşadığımız toplumun ve ailemizin birer yansımasıyız. Çocukluğumuzun kalıntıları geleceğimizde rol oynuyor. Bilinçaltına yerleşen her bilgi yığını nasıl bir insan olacağımıza ve ileride nasıl insanlarla çevreleneceğimize dair deliller oluşturuyor. Aslında istesek de istemesek de birer insanlar yığınıyız. İmago özellikle duygusal bağın zirvesindeki seçimlerimizin sonucunu, çocukluğumuzda geçirdiğimiz hayattan kalıntılar oluşturduğunun birer göstergesi olduğunu iddia eder. İlerideki seçimlerimiz kimin aynası olmak isteğimize bağlı değişir.

imago

Çocukluğumuzda rol model olarak aldığımız anne ve babalarımızın birer kopyasını eş seçiminde ortaya çıkarırız. Çocukluğumuzda ebeveynlerimizle yarım kalmış hikayelerimizi eşimizle tamamlama isteği barındırırız. Eş seçiminde sadece o an ki düşüncelerimizle değil geçmişteki isteklerimizle de bağdaşacak kişiyi uygun görüyoruz. Bu uygunluk genellikle bir kız çocuğu için babası gibi bir adam iken bir erkek çocuğu için annesi gibi bir kadın olur. Çocukluğumuzda bilinçaltına yerleşen anne ve baba modellerinin doğru karşılığını seçtiğiniz veya seçeceğiniz eşlerde görmek olasıdır.

İmago Teorisi 1

İmago Nedir?

Latincede imaj anlamına gelen imago kelimesi ” tanıdık gelen bilinçsiz imajı” belirtir. çocuklukta yaşamış olunan iyi ve kötü deneyimlerinin ergin biri iken ilişkilerine yansıması olarak açıklayabiliriz. Karşı cinsin içsel simgesi olarak da ifade edilebilir. Kısacası imago çocukluğumuzdaki ebeveynlerimiz benzeyen eş seçimimizi kanıtlayan bir terimdir. İmago teorisi eş seçiminde tesadüfi bir durumdan çok belli olan bir seçim yapıldığını belirtir. Teoriye göre çocuklukta yarım bırakılan gereksinimlerin tamamlayacak eş seçimi yaparız. Ünlü terapist Dr. Harville Hendrix ve eşi Dr. Helen Lakelly “imago” kavramını “bilinçdışı eş” olarak belirtir. Bu kavramını bu kadar önemli kılan şey “bilinç dışı” özelliğinde dolayı anlaşılamamasıdır. Fark edilmesi ve sorunların çözülmesi için uzman kişilerin yardımına ihtiyaç duyulur.

İmago teorisinin açıklamasındaki diğer unsur ise yetişkinler evliliklerinde belli bir süreyi geçtikten sonra ebeveynleriyle yaşadıkları olumsuz durumları eşleriyle de yaşamalarıdır. Teoriyi domino taşlarına benzetebiliriz. Araya boşluk girmedikçe aynı sorunlar aile geleneğiymiş gibi devam edeceğini belirtir.

Kaynak: 1, 2, 3, 4

Editör: Minem Kesen