Einstein’dan sonra fizik deyince akıllara gelen isim kesinlikle Stephen Hawking‘dir. On parmağında on marifet olan Hawking sadece fizikçi değil aynı zamanda kozmolog, matematikçi ve teorisyen olarak biliniyor. Genç yaşında yakalandığı ALS hastalığı ile nasıl mücadele etti? Özel hayatında neler oldu? Günümüzde hala adından söz ettiren Stephen Hawking kimdir? Gerçek bir başarı hikayesi bu yazıda.

Soğuk Bir Kış Günüydü..

Hawking 8 Ocak 1942 yılında İngiltere’de doğdu. Bu ufak bebeğin bir gün unutulmaz biri olacağını kimse tahmin edemezdi. 11 yaşında St Albans okuluna kaydoldu ve mezun olduktan sonra eğitimine babasının eski okulu olan Oxford Üniversitesi’nde devam etti. Bu genç adamın hedefi matematikti ancak okulda bu bölüm olmadığı için fizik öğrenmeye başladı. 

3 yıl sonra doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyasını alarak ilk ödülüne kavuşmuş oldu. Bu madalya ne ilk ne de son olacaktı. O dönemlerde Oxford’da evren bilimi üzerine bir çalışma olmadığı için Cambridge’e gitti. Doktorasını tamamladıktan sonra önce araştırma asistanı, daha sonra ise doçent oldu. 1973 yılında Uygulamalı Matematik ve Kuramsal Fizik bölümüne geçerek 4 sene sonra Lucasian matematik profesörü oldu. Bu ünvanı Hawking’den önce Isaac Barrow ve Icaac Newton’a verilmiştir.

Çalışma Alanlarını Genişletti

Hayatı boyunca hiç yerinde saymayıp sürekli kendini geliştiren Stephen Hawking, evrenin temel ilkeleri üzerine çalışarak Einstein’in Uzay ve Zamanı kapsayan Genel Görelilik Kuramının, Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlandığını gösterdi. Bu çalışma kuantum mekaniği ile Görelilik Kuramı’nın birleşmesini anlatıyordu ve yirminci yüzyılın ikinci yarısının en büyük buluşlarından biriydi. 

stephen

Amyotrofik Leteral Skleroz (ALS) ile Mücadele

Hawking 21 yaşındayken hastalığın nadir görülen, erkenden kendini gösterip yavaş ilerleyen formu ile yaşamına devam etti. Bu hastalık motor nöronlarını zamanla öldürerek sinir sistemini felç etmeye başlamıştı ancak beynin zihinsel işlevlerine hiç dokunmayan bu hastalık Stephen Hawking’in başarılarını engellemedi ancak tekerlekli sandalyeye mahkum etti. 1970’lerin sonlarına doğru konuşma yetisini kaybetti ve 1985 yılında CERN ziyaretinde zatürre olmasıyla nefes borusuna delik açılması gerekti ve sesini tamamen kaybetti. Asla pes etmeyen genç adam 1986 yılından ölümüne kadar kullandığı ve koltuğuna yerleştirilmiş olan bilgisayarı sayesinde yazıları sese dönüştürerek insanlarla iletişimine devam etti.

İmkansızı Başaran Adam: Stephen Hawking 1

Kara delik Çalışmaları

1971’de büyük patlama sonrası bir milyar ton kütleye sahip, ancak yalnızca bir protonun kapladığı yer kadar çok sayıda nesnenin oluşumunu önerdi. Mini kara delik olarak adlandırılan bu nesneleri özel yapan şey kütleleri ve yerçekimleriydi. 1974’te kuantum teorisinin tahminlerine uygun olarak, kara deliklerin enerjilerini tüketerek ve sonunda patlayana kadar atom altı parçacıklar yaydığını öne sürdü.

Stephen Hawking’in çalışması, kara deliklerin özelliklerini teorik olarak tanımlama çabalarını büyük ölçüde teşvik etti. Bu çalışmalar klasik termodinamik ve kuantum mekaniği yasalarıyla ilişki kurduğunu gösterdi. 2014’te teorisi düzenleyerek kara deliklerin olmadığını yazdı. Bu teori, hiçbir şeyin kaçamayacağı nokta olan “olay ufkunun” varlığını ortadan kaldırdı ve bunu yerine kara delik içindeki kuantum değişimlere göre değişen “görünür bir ufuk” olacağını öne sürdü.

İmkansızı Başaran Adam: Stephen Hawking 2

Her Şeyin Teorisi

Bekenstein-Hawking entropi denklemi fiziksel disiplinlerin nihai karışımını temsil eder. Bu denklem Newton sabitini içerir ve bu da yerçekimi ile bağlantılı olduğunu gösterir. Planck sabiti, ışık hızı, Einstein’ın göreliliğinin tılsımı ve Boltzmann sabitinin varlığı, tüm fiziğin birleştiği her şeyin teorisini ima etti. Hawking’in bu buluşu entropi problemini çözmüş olabilir ancak devamında daha zor bir çıkmaza girdi. Eğer kara delikler buharlaşıp yok olacaksa önceki bütün bilgilere ne olacak? Onlar da yok olabilir miydi? Eğer böyle olursa kuantum mekaniğinin merkezini olan ilkesini ihlal edecektir. Öte yandan, kara delikten kaçarsa Einstein’ın görelilik teorisi ihlal edilecekti. Kara delik radyasyonunun keşfi nihai fizik yasalarını birbirini karşı karşıya getirdi. 

İmkansızı Başaran Adam: Stephen Hawking 3

Sonuca Varmayan Bazı Çalışmalar

1990’ların sonunda, sicim teorisinden ortaya çıkan sonuçlar, çoğu teorik fizikçinin Stephen Hawking’in bilgi kaybı konusunda yanıldığına ikna olmasına neden oldu. İnatçılığı ile bilinen bilim insanı, Dublin’de yaptığı bir konferansta çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı ve güncellenmiş görüşünü açıkladı: kara delikler bilgi kaybedemez. Ancak günümüzde güvenlik duvarı olarak bilinen yeni bir paradoks, her şeyi şüpheye düşürdü. Hawking, hayatının geri kalanında teorik fiziğin sınırlarını imkansız görünen bir hızla zorlamaya devam etti. 

Kuantum mekaniğinin bir bütün olarak evrene nasıl uygulandığını anlamak için önemli adımlar attı ve kuantum kozmolojisi olarak bilinen alana öncülük etti. İlerleyen hastalığı onu sorunları yeni yöntemlerle çözmeye itti ve bu da olağanüstü sezgisine katkıda bulundu. Uzun ve karmaşık denklemler yazma yeteneğini kaybeden Stephen Hawking, kafasındaki problemleri genellikle geometrik biçimde yeniden hayal ederek çözmek için yeni ve yaratıcı yöntemler buldu.

İmkansızı Başaran Adam: Stephen Hawking 4

14 Mart 2018 yılında hayatını kaybeden Stephen Hawking, fizik dünyasına ve kara delikler hakkında öne sunduğu bilgiler sayesinde adından hala söz ettiriyor. Belki de hepimizin ilham kaynağı olabileceğini gösteren bir yaşamı ve azmi olan biri her zaman olmuyor.

Kaynakça: 1 2