Kök Hücre Nedir?

İnsan vücudunda bulunan doku ve organlar hücrelerden oluşmaktadır. İnsan vücudunda, kişinin sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilmesi için pek çok farklı göreve sahip hücre tipleri bulunur.

Bu hücrelerden bazıları kendilerini yenileyebilir ve farklı hücre tiplerine dönüşebilir. Bu tip hücreler kök hücre olarak adlandırılırlar. Kök hücreler kendisini yenilemek için bölünebilir ve çoğalabilirler. İhtiyaç duyulan hücre tipine dönüşerek; hastalık, yaralanma ve diğer sebepler nedeniyle oluşan organ ve doku hasarı ya da kaybını onarır.

Yeni doğan bebeklerde her 10 bin hücreden 1’i, 65 yaşındaki bir kişide her 1 milyon hücreden 1’i kök hücredir. Bu oran bizlere yaşın ilerlemesiyle kök hücre miktarının azaldığını gösterir; buna bağlı olarak da hasarlı doku ve organların, yaşlılık durumu arttıkça yeterince onarılamaz hale geldiğini söyleyebiliriz.

Kök hücre tedavisi nedir?

Kök hücreler pek çok hastalıktan iyileşme yöntemlerinde kullanılabilir. Kişinin kendisinden; uyumlu ya da yarı uyumlu olan donörden alınan kök hücreler, hasta kişiye nakledilerek hastanın hasarlanan hücre, doku ve organlarının yenilenmesi için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Henüz farklılaşmamış olmaları kök hücrelere sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme; organ ve dokulara dönüşebilme yeteneği kazandırır. Zedelenme veya onarım ihtiyacı olan yerlerde gerekli olan hücre tipine dönüşerek hasarı giderirler.

kök hücre

Kök Hücre Nakli İle Hangi Hastalıklar Tedavi Edilemektedir?

  • Lösemi
  • Lenfoma
  • Anemi
  • Solid tümörler
  • İmmün yetersizlikler
  • Kalıtsal metabolik bozukluklar

Kök hücreler ve Kan Hastalıkları

Kök hücrelerin en yaygın kullanıldığı alan kan hastalıklarıdır. Bunların başında kan kanseri ve genetikliğe bağlı aneminin sebep olduğu kemik iliğinin işlevsel olamadığı durumlar gelir. Bu tür hastalıkların sebep olduğu kemik iliği yıkımının onarımında ve sonrasında yeniden kan üretimi yapabilecek duruma gelmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

Kök Hücre Üzerine... 1

Kemik İliği Nedir?

Kemik iliği, kan hücrelerinin oluşumunu sağlayan ve kemiklerin içinde saklı bulunan yumuşak, süngerimsi bir dokudur. Tarihte bugün, Türkiye’de yapılan ilk kemik iliği nakli 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: