24 Kasım 2015 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 tipi savaş uçağının sınır ihlali gerekçesiyle Rus Su-24 tipi savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesiyle iki ülkenin ilişkileri ciddi bir krizle karşılaştı.

Koral
“abartılı” haberlere örnek.. http://www.yeniakit.com.tr/haber/rus-ucaklarin-aklini-koral-mi-aldi

Bu 24 Kasım 2015 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 tipi savaş uçağının sınır ihlali gerekçesiyle Rus Su-24 tipi savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesiyle iki ülkenin ilişkileri ciddi bir krizle karşılaştı. olaydan sonra Rusya, Suriye’ye S-400 bataryası ile elektronik harp sistemleri sevk etmeye başladı. ASELSAN 26 Şubat 2016 da Koral adlı elektronik harp sistemini, düzenlenen bir törenle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim etti. İki ülke arasında gerilen ilişkilere bir sebepte Rusya’nın Suriye’ye konuşlandırdığı S-400’lere karşı, Türkiye’nin Suriye sınırına konuşlu Koral sisteminin etkinliği iddia edilmekte. Bu kapsamda gerek sosyal medyada gerek haber sitelerinde Koral’ın, S-400’ü ve Rus jetlerini “kör ettiğine” dair, oldukça abartılı haberler çıkmaya başladı.

Koral Projesi Nedir?

Koral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın uzaktan elektronik karıştırma (Stand-off Jammer) ihtiyacını karşılamak için 06.03.2000 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatılan bir programın ürünü.

Bahsi geçen program kapsamında, kara ve uçak platformlarına konuşlu elektronik destek ve elektronik taarruz sistemlerinin yurtiçi imkânlarla geliştirilerek tedariğini hedeflemekteydi. Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 05.12.2007 tarihli toplantısında, kara ve hava konuşlu platform projelerinin ayrı ayrı yürütülmesi kararı alındı. Bu kapsamda kara konuşlu bileşen için ASELSAN ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına; hava bileşeni için ise ASELSAN’ın ana yüklenici olacağı bir modelde uluslararası işbirliği imkânlarının araştırılmasına karar verildi.

Tam adı “Kara Konuşlu Uzaktan ED/ET Kabiliyeti Kazanımı Projesi” olan ve “Kara SOJ” olarak da adlandırılan projede yaklaşık iki yıl süren görüşme ve pazarlıklardan sonra bir ED ve dört ET bileşeninden müteşekkil bir adet prototip sistemin geliştirilmesi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatını içeren, 71 milyon Dolar tutarındaki sözleşme 14.07.2009 tarihinde imzalandı.

Koral sistemi, bir adet Elektronik Destek (ED) ve dört adet Elektronik Taarruz (ET) bileşeninden oluşuyor. Elektronik harp sistemleri, savunma sanayii de “top secret” olarak ifade edilir ve gizlilik en üst düzeydedir. Gizliliğin üst düzeyde olmasına karşın temel bazı kabiliyet ve özellikleri, gerek üretici firma gerekse Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından açıklanmıştır.

Koral
önde ki elektronik taarruz bileşeni, arkada ki elektronik destek bileşeni.

Elektronik Destek(ED)

Elektronik Destek(ED) bileşeni, uzun menzilde 360 derece kapsama alanına sahip, modüler mimaride bir sistem. Geniş bir bant aralığında elektromayetik yayınları tespit, teşhis ve sınıflandırma yapabildiği belirtiliyor. Çoklu alıcılı (multi receiver) sistem, tespit ettiği yayınların kaynaklarının yön ve coğrafi konumlarını da tespit edebiliyor. Tamamen sayısal mimaride tasarlanan Koral ED, beliren tehditleri otomatik olarak tespit edebiliyor.

Elektronik Taarruz(ET)

Koral ET de modüler mimariye ve tümleşik Digital radio frequency memory (DRFM)’e sahip. Sıralı dizinli iki adet anteni olan ET’de çok sayıda farklı karıştırma modu kabiliyeti bulunuyor. ET bileşeni aynı zamanda ED işlevine de sahip.
MAN 26.372 8×8 taktik tekerlekli araçlar tarafından taşınan her iki sistem de KBRN korumasına ve -30 / +50 derece sıcaklık aralığında çalışabilme kabiliyetine sahip. ED aracındaki Görev Kontrol Birimi’nde iki operatör ve bir komutan görev yapıyor. Koral sistemindeki beş araç birbirlerinden 500m mesafeye kadar uzakta konuşlanabiliyor ve kendi aralarında fiber optik veri hattı ile iletişim kuruyorlar.

SSM’nin Koral teslimatına ilişkin yayınladığı basın bildirisinde şöyle bir ifade bulunuyor: “…sistem test sürecinin son aşamasında gerçekleştirilen modern ve karmaşık yapıdaki radar sistemlerine uygulanan elektronik taarruz denemelerinden alınan olumlu sonuçlar sisteme olan güveni artırıyor.”. Bu, Koral’ın gerçekten de Suriye sınırında gerçek koşullarda denemelere tabi tutulduğunu düşündürüyor.
Basında ağırlıklı olarak Suriye’ye konuşlanan S-400 bataryası işleniyor olsa da, Koral’ın muhtemel ED/ET hedefleri bununla sınırlı değil. Rusya Suriye’ye sadece S-400’ü değil, aynı zamanda oldukça gelişmiş diğer bazı elektronik harp sistemlerini de sevk etmiş bulunuyor.

Koral Sistemi Gerçekten S-400’ü Kör Edebilir Mi?

Koral sistemi, çok büyük bir elektronik harp siteminin küçük ama önemli bir parçasıdır. “Suriye’de süregiden elektromanyetik savaşa yeni dâhil olan çok gelişmiş ve güçlü bir sistem.” Ancak bu soruya verilebilecek tek doğru yanıt muhtemelen evet, belki biraz, belki de hayırdır.

Rusya Jeopolitik Sorunlar Akademisi Öğretim Üyesi Konstantin Sivkov, “…KORAL sistemleri S-400’ler için bir engel teşkil edebilir ve gözleme menzilini yüzde 20 oranında düşürebilir. Ancak S-400’lerin tamamen kör edilmesi imkânsız.”

Elektronik Harp, Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Nedir?

Elektronik harp, askeri terminolojiye radyo dalgalarının kullanımı ve bir ordunun taktik teknolojik üstünlüğünün savaşın sonucunda belirleyici rol oynamaya başlaması ile girmiş bir harp terimidir. Elektronik harp içerdiği Siber Harp ve Bilgi Harbi bileşenleri ile birlikte modern savaşların en önde gelen unsuru haline geldi.Oldukça geniş kapsamlı ve karmaşık bir konu olmasına ilaveten, taşıdıkları stratejik önem nedeniyle de bu alandaki faaliyetler koyu bir gizlilik perdesi ile korunurlar.
Elektronik harbe ilişkin en temel bazı tanımlar, bu alandaki sistemlerin işlevlerini anlamaya yardımcı olabilir:

Elektronik Harp (EH; Electronic Warfare – EW)

En yalın şekilde, elektromanyetik spektrumu kontrol etmek ya da düşmana taarruzda bulunmak amacıyla elektromanyetik ve yönlendirilmiş enerjinin kullanılmasını içeren her türlü askeri faaliyet olarak tanımlanabilir.

Elektronik Harp Desteği (ED; Electronic Support – ES)

Elektromanyetik enerji kaynaklarını tespit etme, tanımlama ve yerlerini belirlemeyi kapsayan faaliyetlerdir.

Elektronik Taarruz (ET; Electronic Attack – EA)

Elektromanyetik spektrumu kontrol etmek maksadıyla yayınların aranması, tespit edilmesi, teşhis edilmesi, spektrumun düşman tarafından kullanımının önlenmesi veya azaltılması, elektromanyetik ve yönlendirilmiş enerji kullanılarak taarruz edilmesi ve dost kuvvetler tarafından bu spektrumun en iyi şekilde kullanılmasını kapsayan faaliyetlerdir.
Bunlara ilaveten, dost birlik, sistem veya tesislerin düşman elektronik harbine karşı korunmasını içeren Elektronik Koruma (EK) faaliyetleri de sayılabilir.
KoralED ile ET’nin, birbiri ile eşgüdümlü olarak çalışması gerekir. ED’nin ana hedefi, düşmanın elektromanyetik faaliyet ve kapasitesine ilişkin sağlıklı bir resim çıkarmaktır. Bu maksatla dinleme ve kestirme sistem, taktik ve teknikleri kullanılır.
EH’nin başarısı, ED’nin başarısına doğrudan bağlıdır. Bunun için de farklı ED sistem, taktik ve tekniklerinin sadece kriz veya savaş değil, aynı zamanda barış ortamında da yoğun ve etkin şekilde yürütülmesi gerekir. ED ile toplanan verilerin analizi, kriz veya savaş döneminde yürütülecek EH stratejisine altlık teşkil eder.
Bu açıdan, Konya’daki Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası’nın (EHTES) stratejik önemi ön plana çıkıyor. Bilindiği üzere bu sahada Rus yapımı hava savunma sistemlerinin radarları da dâhil olmak üzere farklı elektronik harp ve radar sistemleri, EH taktik, deney ve eğitimlerinde kullanılıyor.
ET’ye geri dönecek olursak, bu faaliyetin üç ayrı türü vardır: İşlevsel imha (soft kill), fiziksel imha (hard kill) ve karıştırma.

İşlevsel İmha

Düşman EH sistemleri tahrip edilmez ancak sağlıklı çalışmaları engellenebilir ya da geciktirilebilir. İşlevsel imha sistemlerine örnek olarak chaff, flare, sahte hedef (decoy), ET sistemleri, kızılötesi karşı tedbir sistemleri (IRCM) sayılabilir.

Fiziksel İmha

Farklı silah sistemleri ile düşman EH ya da silah sisteminin tamamen ya da kısmen tahribatı, böylelikle safdışı kalması hedeflenir. Fiziksel imha sistemlerine örnek olarak özsavunma silah sistemleri (CIWS), hava savunma füzeleri, zırhlı araç aktif özsavunma sistemleri (Trophy, Akkor, Ştora gibi) verilebilir.

Karıştırma Faaliyetleri

Karışıklık, dikkat dağıtma, aldatma ya da yanlış yönlendirme gibi amaçlar için kullanılabilir. Daha açık bir ifade ile düşman radarı tamamen kör edilebilir, dost birlikleri görmemesi sağlanabilir ya da dost birliklere ilişkin yanlış bilgi toplaması sağlanabilir.Koral Bazı karıştırma türleri olarak şunlar sayılabilir:

Gürültü Karıştırması (Noise jamming)

Gürültü karıştırmasının amacı, düşmanın elektronik sistemlerine bir parazit sinyali gönderilerek, gerçek sinyalin tamamen yok edilmesini sağlamaktır. Dezavantajı, düşmanın, kendisine ET uygulandığını farkedecek olmasıdır.

Aldatma Karıştırması (Deception jamming)

Bu karıştırma yönteminde amaç, hedef sisteme gerçek sinyalin uygun şekilde değiştirilmiş kopyalarının gönderilmesi yoluyla gerçek hedefinin gizlenmesidir. Söz gelimi aldatma karıştırması uygulanan düşman radarı, takip ettiği dost uçağı farklı irtifa, hız ve konumdaymış gibi algılayabilir. Bu yöntemde, hedef sistem hakkında çok ayrıntılı bilgi sahibi olunması gerekecektir; bunun için de öncelikle ED sistemlerinin kaliteli istihbarat toplaması şarttır.

Destek Karıştırması (Escort jamming)

 Refakat karıştırması olarak da bilinen bu teknikte amaç, saldıran dost birliklerin hareketlerini gizlemektir. Çoğunlukla düşman hava savunmasının bastırılması ya da imhası görevlerinin bir parçası olarak kullanılırlar.
Doğal olarak ED / ET sistemlerinin tasarımı, yerleşimi, kullanım usul, teknik ve taktikleri son derece hassas planlama, tasarım ve geliştirme çalışmaları gerektirir. İleri teknolojinin çok yoğun bir şekilde kullanılmasının yanı sıra, taşıdığı stratejik önem nedeniyle son derece mahrem bir alandır.

Yani özetle, modern elektronik harp sistemlerinin teknik özellikleri, kabiliyet ve performansları ile ilgili açık kaynaklarda sağlıklı ve güvenilir bilgiye ulaşmak imkânsızdır. Bir ED / ET sisteminin neyi nasıl yapabileceğine ilişkin ancak, azımsanmayacak bir hata payı içeren bir tahmin yürütülebilir.Koral sistemi, çok büyük bir elektronik harp siteminin küçük ama önemli bir parçasıdır. Hemen hemen bütün modern ordularda “koral” türevi/benzeri elektronik harp sistemleri mevcuttur. Koral sistemini özel kılan nokta, Koral’ın yerli imkânlarla yapılmasıdır. Evet,  gelişmiş teknolojiye ve güçlü bir yapıya sahip ancak Fenerbahçelilerin deyimiyle “bir Alex değil.”