Hayvan sürüsünde zayıf üyenin diğer güçlü hayvanlar tarafından sarılıp ezilmesi anlamına gelen bu kelimenin geçmiş zaman içerisinde hukukta herhangi bir tanımı yoktu. Bu yüzden mobbing ‘suçu’ na herhangi bir cezai yaptırım uygulanamamıştır. Var olan maddeler ise genel olarak cinsel tacizi baz alarak düzenlenmiştir. Çalışanın iş yerindeki onur ve kişilik hakkının korunmasına dair hiçbir madde öngörülmemiştir. Daha sonra ”İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” ve ”Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri” gibi maddeler çıkartıldı. Mobbing adı altında cezai işlem uygulanamasa da bu maddeler kişinin haklarını koruma konusunda yardımcı olmuştur.

Mobbing: Psikolojik Terör 1

Mobbing bir tür psikolojik baskıdır. Cinsiyetçiliğin yapılmadığı tek konu bu olsa gerek. Şöyle ki bu baskı kadına yönelik cinsel taciz olarak algılansa da erkeğinde üzerinde var olup her iki cinse de zarar veren bir terör saldırısıdır.

Hayatta başarınızı kıskananlar kadar sizi başarısız görenlerde olacak, kimi zaman ise sizi görmezden gelenler… Olacakları değil olanları konuşuyoruz aslında. Şu an ufak ufak kendi yaşantınız ile eşleştiriyorsunuzdur, öyle değil mi? Çünkü mobbing uzak olan bir durum değil, yaşantının ta kendisidir. Üstün astı yönetmeyi bırakıp yargılamaya başladığı, astların yönetilmeyi bırakıp birbirlerini yönetmeye başladığı anda bu kavram boy gösterir. Kısacası mobbing insanlık var olduğu sürece canlılığını koruyacak bir kavramdır. Öyleki insan; kibir, kıskançlık, üstünlük, hırs gibi hisleri içinde barındırır. Bu hisler ise bu kavramın bir numaralı dostlarıdır.

Bir Psikolojik Baskıya Mobbing Diyebilmemiz İçin;

  • Dış görünüşünüzü, enerjinizi beğenmemeleri,
  • Ortamlarına almayıp sizi yabancılaştırmaları,
  • Başarılarınızı kıskanıp, sizi yok sayarak cezalandırmaya çalışmaları,
  • Hatalarınızı sürekli yüzünüze vurmaları,
  • Kapasitenizin altında iş yükü vererek aşağılamaya çalışmaları,
  • Görev pozisyonunuzu ve iş yerinizi değiştirmeleri gibi durumların söz konusu olması gerekmektedir.
Mobbing: Psikolojik Terör 2

Çoğu zaman maliyeti düşürmenin bir yolu olarak işçi sayısını azaltma taraftarı olan işletmeler bunu çalışanının haberi olmadan, yıpratarak diğer bir deyiş ile mobbing uygulayarak çözmeye çalışırlar.

Volkswagen, çalışanları ile yaptığı sözleşme gereği mobbing uyguladığını tespit ettiği çalışanını hiçbir şarta bağlı kalmaksızın işten uzaklaştırma hakkına sahiptir. Ayrıca bu uygulamanın kurbanı olan çalışanının tüm hukuki harcamalarını karşılamak zorunda olup istendiği taktirde erken emeklilik dahi vermekle hükümlüdür.