Yağmursuz bir günde bulutların beyaz renkte olduğunu ancak yağmurlu günlerde ise bulutların griye döndüğünü biliriz. Neden yağmur bulutları koyu renkli olmaktadır?

Bulutlar Nasıl Oluşur?

bulut

Asıl konuya geçmeden önce bulutların nasıl oluştuğuyla başlayalım. Hava, su buharı adı verilen gaz halindeki suyla dolu haldedir. Yere yakın hava ısındıkça su buharını da beraberine katarak yükselmeye başlar.

Hava gökyüzüne doğru yükseldikçe soğumaya başlar ve su buharının çeşitli kaynakların sebep olduğu atmosferik toz üzerinde yoğunlaşmasına sebep olur. Ortaya çıkan su damlacıkları ve buz kristalleri bulut oluşturmak için birleşir ve böylece bulutlar meydana gelmiş olur.

Bulutlar Beyaz Mıdır?

bulut

Atmosferdeki parçacıkların boyutlarının görünür ışığın dalga boyuyla kıyaslanabilir ölçekte oluşu ve güneş ışığı atmosferden geçerken mavi dalga boyundaki ışınların daha fazla saçılması sebebiyle gökyüzü mavi renkte görünmektedir. Bulutlardaki küçük su damlacıkları ve buz kristalleri, mavi ışığı en etkili şekilde yayan daha küçük hava moleküllerine kıyasla, tüm ışık renklerini dağıtmak için tam doğru boyuttadır. Güneş ışığı bulutların içinden geçerken tüm dalga boyundaki ışınlar saçılır. Böylece bulutları beyaz olarak algılarız.

Beyazdan Griye

bulut

Bulut, daha fazla su damlası ve buz kristali topladıkça kalınlaşır ve yoğunlaşır. Işığı ileten tüm nesneler gibi bulutlar da ne kadar kalın olursa içinden o kadar az ışık geçer. Büyüyüp kalınlaştıkça güneş ışınlarının büyük kısmı bulutlar tarafından yansıtılır ve soğurulur. Bu nedenle daha az miktarda güneş ışığı alt kısımlara kadar ulaşabilir. Yani yoğun bulutlar güneş ışığının önemli bir kısmının yerin yüzeyine ulaşmasını engeller. Bu nedenle bulutların yere yakın kısımları daha koyu renkte görünür. Bulutlar yine de tüm renkleri dağıtır. Biz bunu gri olarak algılarız. Dikkatlice bakarsanız nispeten düz bulutların tabanlarının her zaman kenarlarından biraz daha gri olduğunu fark edebilirsiniz. Bulutlar ne kadar uzun olursa dipleri de o kadar gri görünür.

Kaynaklar: 1, 2, 3

Editör: Minem Kesen