Alfa kişilik özellikleri sanıldığı kadar ideal midir? Kendini savunma, bir davranışa karşı verilen tepkinin kaynağı, statünün sağladığı gücü kullanabilme, duygu ve fikirlerini açıkça ifade edebilme bakımından karakter özellikleri nelerdir? Alfa, Gama, Beta, Omega kişiliklerinden hangisine sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Bireyin kişiliğini değerlendirirken farklı durumlara karşı gösterdiği tepkiler, beden dili hareketleri, bulunduğu statüyü nasıl koruduğu ve yönettiği gibi faktörler dikkate alınır. Bu faktörlerin çevreye olan yansıması, bireyin psikolojik üstünlük potansiyeli hakkında önemli ipuçlarına ulaşmamıza yardımcı olur.

Alfa Kişilik Özellikleri

Psikolojik açıdan baskın karakterlerdir. Çevresini sürekli yönetme eğiliminde olurlar. Öyle ki, kendileri olmadan hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğine yönelik algıları vardır. Bu nedenle vazgeçilemez olduklarını düşünürler. Dışarıdan güçlü görünmek istedikleri için duygularını yansıtmaktan uzaktır. Gerçek duygularını sakladıkları için öfke nöbetleri, duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler. Hep daha güçlü görünmek istedikleri için; en çok kullandıkları mimik olan öfke halinin yanında, meydan okuyan güçlü bir gülümseme ile de karakterize edilebilir.

Bilindiği üzere beden dili analizlerinde ellerin konumu oldukça önemlidir. Alfa karakterler, konuşurken genellikle savunma halinde oldukları için ellerini pençe şeklinde göstermeye yatkındır.

Evrimsel psikoloji bakış açısıyla düşündüğümüzde, güçlü görünüyor olmak ideal kişilik profiline işaret etse de; yaşadıkları duygusal iniş çıkışlar ve öfke durumları en ideal kişiliğin alfa olmadığını gösteriyor.

Gama Kişilik Özellikleri

Psikolojik açıdan reddedici karakter özelliği gösterirler. Reddetme eğilimleri, boyun eğmeyi sevmedikleri içindir. Bu nedenle asla bir alfayla anlaşamaz. Yeni fikirlere karşı oldukça açıktır. Davranışları, düşünceleri her zaman bilgi odaklıdır. Yaşaması gereken bir duygu durumu varsa onu yaşar, alfa gibi güçlü görünmek adına duygularını bastırmaz. Bu nedenle psikolojik üstünlük bakımından bir gama, alfa profilinden daha ideal olabilir.

Beta Kişilik Özellikleri

Çevreleri alfalarla kuşatılmıştır. Daima bir prosedür, teori üzerinden işlerini yürütür. Eğer yanında bir alfa yoksa hemen yönetici konumuna geçer. Yönetimi, statü üzerinden sağlar. Alfa karakterinin olduğu ortamda çok konuşmaz, beden dili tepkileri ve ses tonu yavaşlar. Beta karakteri, gamalarla daha iyi anlaşır.

kişilik

Omega Kişilik Özellikleri

Pasif karakter özelliği göstermeye eğilimlidirler. Fikirlerini ve duygularını dışarı yansıtmayı tercih etmezler. Kendilerini savunma konusunda yeteri kadar güçlü ve etkili olmayabilirler. Bu nedenle bir problem olduğunda, kendisine yönelik bir suçlama yapıldığında; hatalı olmasa bile suçlamayı kabul etmeye yatkın olabilirler. İş hayatında iyi yerlere gelebilirler ancak en tepeye oynamayı pek tercih etmezler.

Kaynaklar:

● Oğuz Benlioğlu, Beden Dili Analizleri