Bu, rakamları göremeyen bir insanın hikayesi.

Nadir görülen dejeneratif beyin bozukluğundan muzdarip olan ve RFS olarak adlandırılan bir adam, 2’den 9’a kadar olan rakamları göremiyor ve tanımlayamıyor. Örneğin, ona 8 rakamı gösterilip ardından gördüklerini çizmesi istenilse sayı ile hiçbir ilgisi olmayan, karalamalardan oluşan bir karmaşa çiziyor. Buna rağmen harfleri ve diğer sembolleri (1 ve 0 rakamlarını bile) normal olarak tanımlayabiliyor.

RFS, bir mühendis olarak çalışmalarını sürdürmekteydi. Baş ağrısı, görme kaybı ve unutkanlık gibi problemlerin ardından 2010 yılının sonlarına doğru olağan dışı bazı semptomları fark etmeye başladı. Ağustos 2011 itibarıyla ona nasıl gösterildiği önemli olmaksızın (örneğin “6”, “466” veya “A6”) 2 ile 9 arasındaki rakamları tamamen tanıyamadı, adlandıramadı ve kavrayamadı. RFS, rakamları her gördüğünde, çizdiği soyut karalamaların değişeceğini yani yaptığı karalamalardan rakamları tanımlamayı öğrenemeyeceğini belirtti.

IFLScience’a konuşan araştırma baş yazarı Harvard Üniversitesinden Teresa Schubert, “Hasta, sorunu oldukça sinir bozucu buluyor. O, çok esnek ve akıllı bir adam ve alternatifleri ele alıp “rakam sorununa” oldukça iyi adapte olabildi.” diyor.

rakam

Rakamlar İçin Deneyler Ne Dedi?

RFS’nin beyin dalgalarını elektroensefalografi ile inceleyen araştırmacılar, onun aslında farkında olmadığı görsel bilgileri işlediğini ortaya çıkardı. Yapılan ilk deneyde RFS’den insan yüzü saklı olan rakamlara bakması istendi. O, rakamlara saklı yüzü tanımlayamasa da beyni bir yüzün varlığını algıladı. İkinci deneyde, RFS’ye kelimelerle saklı rakamların görüntüleri gösterildi. Beyin taramaları sinir sisteminin kelimeleri tanıdığını ortaya çıkardı.

Bütün bu deneylerin sonucunda bazı derin, ilginç çıkarımlar sunuldu. Daha önce görsel farkındalığın karmaşık sinirsel aktivite ile yakından yansıtıldığı varsayılıyordu. Bununla birlikte RFS vakası aslında yüzleri, kelimeleri veya diğer herhangi bir görsel uyaranı tespit etme ve tanımlamanın karmaşık sürecinin mutlaka kişinin farkındalığıyla bağlantılı olmadığını ileri sürmektedir.

Schubert, “Bir şeyi gördüğünüzü fark edebilmeniz için gerçekleşmesi gereken en az iki adım vardır: İlk olarak beyniniz onu algılamalı ve ardından algıladığınız şeyin farkındalığını sağlaması için beyniniz ek işlemler yapmalıdır. RFS için bu ikinci işlem, gördüğü şey bir rakam olduğunda gerçekleşmiyor.” dedi.

“Bu çalışmanın anahtarı, paradoks gibi görünen şeyi anlamaktır: RFS rakamları – yalnızca rakamları – bir karmaşa olarak nasıl görebilir? Ancak beynin bir rakamı, yüzü veya kelimeyi algılamasının, o öğeyi gerçekten görebilmeniz için yeterli olmadığını bu çalışma sonucunda gözlemledik.” diye ekledi.

Kaynakça: 1