8 rakamının sarı gibi görünmesi, A harfinin en güzeli harfmiş gibi durması, bir olayın bizde oluşturduğu somut nitelik… Bileşik duyu anlamına gelen sinestezi kavramı hiç de yabancı gelmiyor aslında değil mi? Nüfusta görülme oranı %4 gibi hiç de azımsanamayacak bir orandır. Peki sinestezinin farklı görünüş biçimleri nedir? Bu duyu ve algı karmaşası nedir, kendini nasıl gösterir?

zihin

İç İçe Geçen Duyular

Sinestezik bireylerde belirli duyu organıyla algılanan kavram, bir diğer duyu organının beyindeki bölgesinde de karşılık kazanmış oluyor. Renkler, sesler, harfler beyinde farklı karşılıklarını buluyor. Soyut düşünmenin hat safhada olduğu bireylerde sinestezi görülme olasılığının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu kişiler bunu birer yetenek veya algı yüksekliği olarak da niteleyebilirler. Gerçekten de sinestezi sadece duyu değil, bir algı meselesidir de. Algıların ve oluşum biçimlerinin sabit oluşu, kalıcı oluşu ve bu çağrışımların da istem dışı meydana gelmesi sinestezinin belirtileri arasındadır. Bu duyu hassasiyeti sinestezik kişiler için avantaj olabildiği gibi birer dezavantaj da olabilir.

sinestezik

Türlerine ve Görünüş Biçimlerine Göre

Sinestezi farklı bir durum olduğu gibi, farklı görünümlerde de kendini gösterebilir. Her bir sinestezik birey doğrultusunda ortada bir çeşitlilik olacaktır. Renkler, geometrik şekiller harfler birer koku, tat veya doku olarak anlam ifade edebilirler. “Renkleri duymak, şekilleri tatmak” sinesteziyi az ve öz biçimde tanımlayan bir kalıptır aslında. Doğuştan ve sonradan ortaya çıkan olarak da sinesteziyi ikiye ayırabiliriz. Sonradan kazanılan sinestezi bir diğer hastalıkla beraber ortaya çıkmış veya gelişmiş olur. Örneğin; epilepsi hastalarının %4’ünde sinestezi de görülür. Ayrıca bu hastalığın erkeklerde görünme oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Y kromozomu bu anlamda öne çıkmaktadır. Bu tip çağrışımların ortaya çıkması kişide sinestezi olduğu anlamına gelmez. Gerçek hastalarda bu çok yoğun yaşanır ve aslında nadir görünür, endişelenmenize gerek yok. 🙂

Kaynakça: 1