Girişimcilik harikası olarak bilinen Startup bir çok projenin  geliştirilmesi için her daim ilham veren kaynak olmuştur. Startup fikirlerinizde elle tutulabilir somut bir yapıya ihtiyaç yoktur. Fikrinizin sadece akışa uygun, anlatılabilir, faydaları/zararları, ne gibi problemlere çözüm ürettiği, hangi kitlelere ulaştığı ve finans açısından maliyeti gibi sorulara yanıt verebilmeniz yeterlidir.

startup

Startup Nedir?

Bazı kaynaklarda “yeni girişim” veya “girişim” olarak geçer. Startup Sözlük, kelimenin anlamını, “ sıfır noktasından işe başlayan bir şirket için kullanılan terim” kelimesi  “Girişim” olarak Türkçe’ye yerleşmiştir. Hızlı büyüme için tasarımlanmış ve buna müsait, teknolojiyi sunan ve kullanan, geniş kitlelere hitap eden ve sunduğu hizmeti kullanıcıya ulaştıran, ihtiyaç gideren, sürekliliğe sahip ve gelişmeye -geliştirmeye- müsait girişim fikirlerine kısaca Startup diyoruz. Stanford’da hocalık yapan Steve Blank, startup’ı, “Ölçeklenebilir ve tekrar edilebilir bir iş modeli bulmak için oluşturulan bir yapı.” olarak tanımlarken, Warby Parker’ın eş CEO’su Neil Blumental de Blank’e benzer bir şekilde, “Önceleri Amerika’da başlayan daha sonra dünyayı kasıp kavuran  bir iş modeli akımıdır. Startup, çözümün belli, başarının ise garanti olmadığı bir cevabı bulmaya çalışan bir şirkettir.” tanımını yapıyor.

Özellikleri

“İş modeli arayışı” tanımı ile startup’ları diğer girişimlerden ayıran bir özelliğe vurgu yapılmaktadır. Mesela restoran veya market açmak gibi girişimler bir startup’ı işaret etmemektedir zira bunlar olgunlaşmış pazarlarda faaliyet göstermek için kurulmuş, iş modelleri denenmiş ve ispatlanmış girişimlerdir. Diğer taraftan startup’ları bunlardan ayıran en önemli özellik inovasyon üzerine odaklanmak yoluyla mevcut iş yapış tarzlarını değiştirmektir. Hatta birçok zaman bunları ortadan kaldırmak ve yeni iş modellerinin standart haline gelmesine neden olmaktır. Diğer bir deyişle startup’lar girdikleri piyasaları “disrupt” edici özellik taşırlar.

startup

Startup Projeleri

Google piyasaya ilk defa çıkış yaptığında benzerlerine oranla daha başarıyı da elde etmeyi başaran Startup projelerindendir.

FİZİKSEL SİBER ROBOT:  2017 senesi içerisinde Startup fikri ortaya atılan ancak maddi destekte bulunulmadığı için desteği kesilen projelerden birisi olan “Fiziksel Siber Robot” diğer robotlara nazaran fiziksel tepkimeler vermesine olanak verilmiş. Proje genelinde yüz tanıma, sistem zafiyetlerini bertaraf etme, uzak sunucu saldırılarını bloke etme, aylık pentest işlemi gerçekleştirme, anlık sms ile uyarma… türünde büyük fikir olanaklarına sahip idi.

BULUT DEPOLAMA:   Akıllı cihazların neredeyse hepsinde artık Bulut Depolama uygulamaları yer almakta. Ancak bu uygulamalar, çevrimdışı etkileşime imkan sağlamamakta. Yanı sıra dosyanın önce sizin cihazınızda sonra depolama sunucusuna aktarılabileceği öngörüsü taşımaktadır. Harici Depolama sistemlerinin depo boyutu gerçek sistem hafıza bölümüne entegre edilebileceği uygulama gerçekleştirilebilir.