Dünya’nın yaradılışından bu yana birçok farklı inanış ve Tanrı formu ortaya çıkmıştır. Geçen onca yılda kimileri bunun bir güce inanma ihtiyacından dolayı ortaya çıktığını, kimileri ise tanrının varlığının tartışılmaz bir gerçek olduğunu öne sürer. Peki sizce tanrı gerçekten var mıdır? Dinler nasıl ortaya çıkmıştır?

Dinlerin Ortaya Çıkışı Ve Tanrı

İlk çağlarda henüz yazı bulunmamışken din tarihi karanlıktır. Dinin nasıl ortaya çıktığı, kaynağının ne olduğu konusunda kutsal kitapların verdiği bilgilerden başka herhangi bir tarihi belge yoktur. Fakat sosyal bilimciler din tarihini, tanrının varlığının ilk ortaya çıkışını araştırmışlar ve elde ettikleri veriler çerçevesinde teoriler ortaya atmışlardır. Bu görüşler evrimci görüş ve vahiy temelli görüş olarak ikiye ayrılmıştır.

Evrimci Görüş

Bu görüşü savunan bazı bilim adamları dinin kökeninin ilkel hayat yaşayan ilkel kabilelerin din ve kültürlerinin incelenmesi ile bulunabileceğine inanıyorlardı. Asya, Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya yaşayan bazı ilkel kabilelerin inançlarından hareket ederek dinin kökeni hakkında değişik görüşler ortaya atmaya başladılar. Onlara göre, insan düşünen bir varlıktır. İlk çağlardan itibaren henüz bilgi namına hiçbir şey yokken bile insanlar etraflarında olup bitenlere sürekli cevap ararlar. Örneğin yer bir anda delice sarsılmaya başlar, yaşadıkları mağaralar kapanır, daha anlamını bile tam kavrayamadıkları ölümler gerçekleşir. Evet, şu an biz bunu deprem olarak açıklayabiliriz fakat ilk insanlar buna anlam veremezler veya beklenmedik bir anda yukarıdan gürültülü bir ses gelir (şimşek çakması), bulutlar kararır ve aşağıya doğru sular damlar.

İlkel insanlar tüm bunları görürler, bu olaylara isim verirler ama sebebini asla açıklayamazlar. İşte bu da onları bir “güç” inanışına iter. Antik Yunan ve Mısır mitolojilerinin temelinde de bu güç inanışı yatar. Açıklayamadıkları her durumu bir Tanrı ile özdeşleştirirler ve ortaya bir din olgusu çıkar. Evrimciler bir diğer inanma sebebini korku veya cemaat şuurunu devam ettirme isteği olarak açıklar.

din ve tanrı

Vahiy Temelli Görüş

Protestan bir rahip olan Wilhelm Schmidt ilkeller arasında yaptığı araştırma sonrası yayınladığı Der Ursprung der Gottesidee (Tanrı Fikrinin Kökeni) eserinde dinin ilk şeklinin tek tanrıcılık olduğunu savundu. Filolog Max Müller ise dinin kaynağını tanrısal ilk vahiye dayandırdı. Müller “Tanrı insana yaşam nefesini üfleyerek tanrısallığın ‘sezgisini’ yerleştirdi. Tanrı tüm insanlığa kendini aynı tarzda bildirdi fakat dil hataları nedeniyle Tanrı’ya farklı isimler verildi.” demiştir ve bu görüşü savunmuştur. Müller; çok tanrıcılığın da bu dil hatasından doğduğu, farklı söylenen her Tanrı isminin sembolleştiği görüşünü ortaya atmış ve Hinduizmin kutsal kitabı “Vedalar” üzerinde dil bilimsel araştırmalar yaparak bu görüşünü kanıtlamaya çalışmıştır. Vahiy temelli görüşe inanların ortak noktası dinin Allah (Tanrı) tarafından insanların mutluluğu için gönderilen kanunlar bütünü olduğudur.

Din ve tanrı

Büyük Dinlerin Kronolojik Tarihi

  • Bilinen ve en eski din Hinduizmdir. Hinduizm’in temelinde ise Hint geleneğinin tanrılarından Krişna’nın öğretileri yatar. Hinduizm inancına sahip kişiler Reenkarnasyona inanırlar. Yani öldükten sonra yeni bir vücutta dünyaya geri döneceklerini düşünürler.
  • M.Ö iki binli yıllarda Hz. İbrahim (Abraham) dünyaya gelir. Hz. İbrahim’in doğumu tek tanrılı Yahudilik, İslamiye ve Hristiyanlık için önemlidir çünkü sonraki peygamberler onun üzerine inşa edilirler. Hz. İbrahim bütün peygamberlerin ve tüm kutsal dinlerin ortak atasıdır.
  • M.Ö 1273 yılında Hz. Musa dünyaya gelir ve Yahudilerin peygamberi olmuştur. Hz. Musa’ya Tevrat kitabı indirilmiştir.
  • Yaklaşık M.Ö 563 yılında Budizm dini doğar. Hinduizm’e benzer ve reenkarnasyona inanırlar.
  • M.Ö 5-6 yıllarında Hz. İsa dünyaya gelmiştir ve Hristiyanlığın peygamberi olmuştur. Hz. İsa’ya İncil kitabı indirilmiştir. İslam inancına göre Hz.İsa ölmemiş ve göğe çıkarılmıştır. Ahir zamanda tekrar yeryüzüne indirilecektir.
  • M.S 571’de ise Hz Muhammed dünyaya gelmiştir . İncil zamanla değişmeye ve Hristiyanlık iyice bozulmaya başlamıştır. Hz.İsa, Tanrı olarak tanımlanmaya bazen de Tanrının oğlu olarak anlatılmaya başlanmıştır. Bunların üzerine Son Peygamber, Hz. Muhammed dünyaya gelmiştir. İslamda, O’nun gelişiyle önceki tüm dinlerin hükmünün kalktığına inanılmaktadır. İslam dininin peygamberi olmuştur. Hz. Muhammed’e Kur’an-ı Kerim indirilmiştir.
Din ve tanrı
Dinlerin Dünya Üzerindeki Dağılımı

Dikkatini Çekebilir

Başka bir gezegenden gelen PK’nin tanrıyı bulma çabasını konu alan PK filmini izlemenizi öneririm. 🙂

http://35.180.221.225/zeusun-akil-almaz-ask-hayati/

Kaynak: 1, 2