Günümüzde karşılaştığımız insanlar hakkında merak edilen, sorulan şeylerin başında “yapılan iş” gelir. Dolayısıyla mesleklerin, insanların kimliklerinin önemli belirleyicilerinden birisi olduğu söylenebilir.peki İyi bir işte hangi özellikler aranır?

Türkiye’de ki en itibarlı meslekler hangileri sizce? Bu itibarlık meselesi neye göre belirleniyor olabilir ki. İtibar mutlaka önemli, fakat bir düşünelim siz olsanız itibarı fazla olan mesleği mi seçerdiniz yoksa ilgi alanınız size hangi mesleği gösteriyorsa onu mu?

Türkiye’de ve tabii başka ülkelerde de birçok konuda itibarınızın konuştuğu aşikar. Söylediğiniz cümleler itibarınıza göre değerli ya da değil, evet öyle diyorsunuz ama siz de öyle yapıyorsunuz biliyorum. İnsan algısı böyle çünkü.

Sizlerle Türkiye’de ki en itibarlı meslekler listesini paylaşacağım ve gözleriniz hemen ne bölümü okuyorsanız, mesleğiniz neyse onu aramak için savaşacak o listede. İtibarınız kaçıncı sırada ve kimin itibarı sizden yüksek (?) merak ediyorsanız buyurun o halde.

İtibarlı Meslekler Hangileri?

Türkiye’de mesleklerin itibarını belirlemeye yönelik ilk çalışma olma özelliğini taşıyan araştırma neticesinde toplumsal yaşamda işe ve çalışmaya dair tutumları kapsamlı bir biçimde analiz etme imkanı ortaya çıktı ve Araştırma TÜİK tarafından NUTS2 düzeyinde sağlanan Kır-Kent örneklemi kapsamında 32 ilde 2500 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketlerden elde edilen verilere dayanıyor.

Türkiye’de En İtibarlı Meslekler Nelerdir? 1

Bu liste hakkında şunu söylemek istiyorum; Listenin bir en başına bakıyorum bir de en sonuna. Sondakiler baştakilerden daha çok ilgi görüyor ve daha çok para kazanıyor. Bu da Türkiye’nin ironisi olsa gerek.

Meslek ve Yaşam Tarzı

Sosyal itibar toplumda herkesin ulaşmayı arzuladığı belirli bir yaşama tarzına göre ifade edilmektedir» (Max Weber)

Meslek sağladığı gelir bakımından yaşama tarzının nicel yönünü etkiler. Yaptığınız, yapacağınız iş sosyal çevre ve dolayısıyla yaşam tarzınızı değiştirir.

Zihinsel faaliyete dayalı meslekle uğraşanların, başka meslekten kesitlerle eşit tüketim standardına hatta bazen daha düşük tüketim standardına sahip olmalarına rağmen daha yüksek bir yaşam tarzına sahip oldukları görülmekte. Kısacası meslek ve yaşam tarzı birbirini etkileyen ayrılmaz etkenler.

Araştırma Neye Göre Yapılmıştır?  Bir Mesleği İyi Yapan Nedir?

Türkiye’de En İtibarlı Meslekler Nelerdir? 2

Araştırmaya katılan deneklerin iyi bir işte en fazla aradıkları ilk üç özellik iyi bir ücret, iş garantisi ve iş güvenliğidir.  Bunların hemen ardından stressiz ve uygun çalışma saatlerinin geliyor oluşu toplumda rahat işlerin istendiğini göstermektedir.Benzer şekilde en az önem verilen özellikler işin ilginçliğidir. Bir işin sorumluluk gerektirmesi o işin tercihini olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde bedensel çalışma gerektiren işlere yönelik de olumsuz bir tutum söz konusu.

İyi bir işte aranan özellikler sıralamasında cinsiyete göre bir değişim olmuyor.  İyi bir işte aranan özellikler sıralamasında yaşa göre genellikle bir değişim olmuyor. Ancak 18-25 yaş aralığında sıralamada üst basamaklarda değişimler oluyor. «İşin kaza ve ölüm riski içermemesi» sıralamada en üste çıkıyor. 66 yaş üstünde ise sıralamada alt basamaklarda değişimler oluyor ve son dört sıra şu şekilde gerçekleşiyor: «Beden ile çalışmayı gerektirmemesi»; «Bol izin ve tatil süresi»; «İlginç bir iş olması»; «Sorumluluk gerektirmemesi

Ve maalesef ki en çok önemsenmesi gerekirken İşin saygınlığı, başarı hissi oluşturması, karar alma konumunda olması, yeni beceri kazandırması önemsenme konusunda öne çıkmıyor.

Türkiye’de En İtibarlı Meslekler Nelerdir? 3

İdeolojik ve Cinsiyete Göre Yargılar Mesleğe Bakışı Değiştiriyor Mu?

Hakkında ideolojik yargılarda bulunulabilecek imam, general, milletvekili gibi bazı mesleklerle ilgili puanlama dünya görüşü ve yaşa göre ciddi değişimler göstermektedir.

Hakkında cinsiyete göre yargıların değişebileceği Astrolog/Falcı, Dansöz, Temizlikçi gibi mesleklerle ilgili puanlamalar erkekler ve kadınlar arasında farklılaşmakta.

Okuduğunuz için teşekkürler…

Kaynak ve ileri okuma : 1, 2, 3