Aşk, psikoloji alanında son yıllarda daha çok araştırmaların yapıldığı bir alan haline geldi. Aşkın var olduğu gerçek. Aşka yüklenen anlamlar kültürden kültüre değişen bir durumdur. Bizim ülkemizdeki gibi toplulukçu bireylerde bir ötekine (partnere) açılan kişisel alanın genişliği bizim için artık normaldir. Batı ülkelerinde ise bireyselcilik ön planda olduğu için yaşanan, anlamlandırılan “aşk” çok başkadır. Aşk herkesin kendi içinde yaşadığı duygusal bir olaydır. Bu yazımda Sternberg’e göre aşk kavramını konuşalım istedim.

Aşk

Sternberg’e göre aşk, yakınlık, bağlılık ve tutkunun birleşimden meydana gelir. Bundan dolayı kuramının adı ‘Üçgen Aşk Kuram‘ıdır.
Üçgen Aşk Kuramı’nda yakınlık, kişilerarası yakınlıktan bahseder. Aynı zamanda partnerler arası duygusal desteğin öneminden de bahseder. Tutku ise aşkın cinsellik, fiziksel çekicilik ve romantizme önderlik eden dürtü halidir. Bir ilişkide ki tutku, partnerle birleşme konusunda şiddetli bir özlem duyulmasına işaret eder. Bağlanma ise kişilerin partnerine karşı kendini adamasıdır. Aşıklar arası iyi bir iletişim bu nokta da önemlidir. Bu 3 kavramın bileşiminden 8 farklı aşk türü ortaya çıkarmıştır Sternberg.

aşk

Sekiz Aşk Türü

  1. Yakınlık: Tutku ve uzun süreli bir bağlanmanın olmadığı fakat kişinin bir ötekine karşı yakınlık duyduğu aşk türüdür.
  2. Çılgınca Aşk: İlk görüşte aşk olarak tanımlayabiliriz. Kişi gerçek aşkına değil, hayalinde kurduğu, istediği kişiye aşık olur.
  3. Boş Aşk: Kişinin diğer kişiye bağlı olduğu fakat tutku ve yakınlığın olmadığı aşk türüdür.
  4. Romantik Aşk: Yakınlık ve tutkunun olduğu aşk türüdür. Bağlanma çok önemsenmediği için uzun süreli bir aşk olmaması çok olasıdır.
  5. Arkadaşça Aşk: Tutkunun hiç olmadığı aşk türüdür. Uzun süreli bir arkadaşlık ilişkisine benzer. Tutkunun yerini zamanla yakınlık kapatır.
  6. Aptalca Aşk: Filmler de izlediğimiz çok kısa sürede aşık olup evlenilen aşk türüdür. Kişilerin merkezinde tutku vardır. Tutku zamanla azaldıkça hayal kırıklığı da aynı oranda artar.
  7. Mükemmel Aşk: Bağlanma, tutku ve yakınlığın olduğu, her insanın yaşamak istediği aşk türüdür.
  8. Aşksızlık: Üç kavramında olmadığı zorunlu ilişkiler olarak tanımlanabilir.
üçgen

Kaynak: