Her gün birçok kişiyle iletişim halindeyiz. İnsanoğlu paylaşma içgüdüsüne sahip bir varlıktır. Bu paylaşma isteği insanların sosyalleşmesini sağlar. Bazı insanlar aralarındaki iletişim bağını güçlü kılabilmek için çeşitli yollara başvururlar. Bunlardan en önemlisi küçük, büyük ya da beyaz farketmeksizin yalan söylemektir. Yapılan araştırmalara göre psikolojik bir hastalığı olmayan normal olarak nitelendirilen insanlar bile günde en az 1-2 kere yalan söyleme ihtiyacı hissetmektedir. Bunu bir ihtiyaç olarak belirtmek ne kadar doğru bilmiyorum ama birçok kez bu yöntem ile iletişimde kalma yoluna gidildiğine şahit olabiliriz. Neredeyse bütün din ve kültürlerde yalan söylemek çok büyük bir saygısızlık olarak kabul edilir. Fakat söylenilen yalanı niyetle ilişkilendirmek yalanı nitelendirmede büyük bir rol oynar. Genellikle küçük veya beyaz yalan olarak tanımlanan yalanlarda birini kırmamak veya istenmeyen durumlara yol açmaması adına günü kurtarmak amacıyla yalanlar söylenebiliyor. Söylenen bu yalanların devamlı olması hastalık belirtisi haline gelebiliyor.

mitomani

Mitomani Nedir?

Mitomani, kişilerin yalan söyleme devamlılığını alışkanlık haline getirme hastalığıdır. Bu kişiler her zaman her yerde iletişimde bulundukları insanlara yalan söyleme mecburiyetinde hissedip kendilerinin bile farkında olamayacakları şekilde yalan söylerler. Bu hastalığa sahip insanlar sadece yalan söylemekle kalmaz, kendilerini bu yalana inandırırlar. Çoğu zaman gerçekten öyle bir olay yaşanmış gibi birçok hikaye anlatırlar. Sunulan verilere göre mitomani hastalığına yakalanmış insanlar söyledikleri yalana o kadar bel bağlamış olurlar ki bir zaman sonra gerçek ve yalan arasındaki ayrımı fark edemeyecek hale gelirler. Yalan silsilesi diyebileceğimiz mitomani fark edilmesi zor bir hastalıktır.

mitomani

Birçok psikolojik açıklamaya göre bu hastalığa sebep olacak kadar sık yalan söyleme başlangıcının özgüven eksikliğinden meydana geldiği belirtilir. Kişinin sosyal çevresi içerisinde belirli bir statü kazanmak amacıyla uydurulmuş birçok hikaye içerisinde kendisini başrol olarak anlatması ve olayların her zaman kahramanca hareketleri sonucunda neticelendiğini dillendirmesi mitomaninin en önemli belirtisidir. Mitomani hastalığına yakalanan kişi ilgi çekmek amacıyla kahramanlık hikayelerini anlatabileceği gibi kurban olduğu öyküleri de sayıp dökebilir. Bu şekilde ilgi odağı olmayı başarması yalan silsilesine devam etme arzusunu güçlendirir.

Hastalığın teşhisinde psikolojik testler sonucunda kesin bir kanıya varılabilir. Çünkü dışarıdan bir gözle izlemenin çoğunlukla yeterli delil sunamayabileceği belirtiliyor. Hayali ve gerçeği birbirine karıştırmış şekilde yaşayan bu hastaların, bir olayı doğrultabileceği söz konusu değildir. Stres faktörünün de mitomaniyi tetikleyen önemli bir unsur olduğu belirtiliyor. Mitomani hastaları söyledikleri yalanlara kendileri de inandıkları için karşı tarafı çok kolay bir şekilde kandırabilirler. Öyle ki yalan söyleyip söylemediğini test etmeye çalışan poligraf makinesini bile yanıltabilirler.

Kaynakça: 1,2,3

Editör: Minem Kesen